laserskanner urnes stavkirke
Laserskanning Skanning av Urnes stavkirke

Laserskanning av Urnes stavkirke

NIKU har i samarbeid med ingeniørfirmaene Geoplan 3D og Rambøll AB samt Riksantikvaren , gjennomført en tredelt detaljdokumentasjon av Urnes stavkirke ved hjelp av laserskanning.

Oppdraget ble bestilt av Riksantikvaren og er finansiert gjennom Riksantikvarens stavkirkeprogram.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
Detaljdokumentasjon Urnes stavkirke i Sogn og Fjordane
laserskanning på urnes
Urnes stavkirke Oppdraget ble finansiert gjennom Rikantikvarens stavkirkeprogram.
Urnes
Laserskanner Laserskanningsoppdrga ved Urnes stavkrike
laserskanner i aksjon på Urnes
Laserskanning på Urnes Skanning av detaljer