Ruiner og ruinkonservering

NIKU har kompetanse på ruiner og ruinkonservering. Vi tilbyr bygningsarkeologiske undersøkelser, arkivstudier, dokumentasjon og oppmåling (digitalt og manuelt), tilstandsanalyser, skadevurderinger, forslag til tiltak og oppfølging av konserveringsarbeider.

De fleste ruiner er utsatt for naturkreftene. De kan være svært forskjellige og har ofte tidligere blitt konservert med ulike materialer. Ruiner er derfor gjerne en kombinasjon av opprinnelige og senere materialer

Dokumentasjon av ruiner

Ruinkonservering innebærer ofte å dokumentere hva som originalt og finne årsak og konsekvenser av tidligere restaureringer. Nødvendige tiltak må gjøres uten at ruinens autentisitet svekkes.

Ulike klimaforhold og naturpåvirkninger gjør at tiltakene kan være alt fra forsiktig spekking og fuging med ren kalkmørtel til full tildekning eller overbygging.

Unike kulturminner

Ruiner er ofte resultater av fortidens politiske, økonomiske og sosiale prosesser. De er viktige kulturminner som skal formidles og tilrettelegges for et publikum.

NIKU tilbyr arkivstudier, bygningsarkeologiske undersøkelser, dokumentasjon /oppmåling, tilstandsanalyser, skadevurderinger og forslag til tiltak.

Dokumentasjon og oppmåling av ruiner gjennomføres både manuelt og digitalt ved skanning, alternativt ved rektifisering av fotografier.

Halsnøy kloster
Halsnøy kloster Ruiner på Halsnøy kloster
Halsnøy
Halsnøy kloster Ruiner på Halsnøy kloster
Regin  Meyer

Spørsmål om ruiner?

Regin Meyer kan svare på dine spørsmål

Kontakt

Prosjekter