Kirken på Avaldsnes Foto: Mark Voigt. Wikimedia Commons. CC-BY-SA-3.0.

Middelalderruin på Avaldsnes

NIKU gjennomfører en arkeologisk undersøkelse av middelalderruinen på Avaldsnes prestegård i Karmøy kommune, de fysiske sporene av en viktig kongsgård i høymiddelalder. Ruinen, som ble gravd ut i forbindelse med Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, skal konserveres og det omkringliggende landskapet tilpasses. Undersøkelsen innebærer utgravning av mindre områder i og utenfor ruinen, som vil tilrettelegge for konserveringen av murene og en god formidling av ruinen i landskapet.

Anlegget består av minst to steinbygninger fra høymiddelalderen, forbundet med Olavskirka. Ifølge skriftlige kilder ble Olavskirka påbegynt av Håkon IV Håkonsson omkring 1250, og de øvrige bygningene er antagelig bygget dels samtidig som kirka og dels i tiårene etter.

Kongsgårdprosjektet Avaldsnes var et utgravnings- og forskningsprosjekt gjennomført av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (KHM) i perioden 2011–2012, og 2017. Prosjektet bidro til vesentlig ny kunnskap om bosetningen på Avaldsnes i jernalder og middelalder; den strategiske beliggenheten ved en flaskehals i skipsleden langs Norskekysten er bakgrunnen for den uvanlige konsentrasjonen av rikdom og makt på stedet, først som høvdingsete for såkalte sjøkonger, og senere som en viktig del av middelalderkongenes administrasjon.

Prosjektleder: Kristine Ødeby

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Karmøy kommune
  • Tidsperiode
    2020-2021

Siste nytt