Kristine Ødeby. Foto Christian Haugen

Kristine Ødeby Haugan

  • Arkeolog —
  • Forsker —
  • I permisjon

E-post: kristine.odeby@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Kristine Ødeby er arkeolog, forsker III og har jobbet på NIKU-prosjekter siden 2015. Fra januar 2022 har hun permisjon for å ta PhD ved Universitetet i Oslo.

Hennes hovedarbeidsområder omfatter middelalderarkeologiske undersøkelser, og i NIKU har hun ledet omfattende arkeologiske utgravninger, blant annet på Follobaneprosjektet i Oslo, Avaldsnes middelalderruin på Karmøy og i Stavanger domkirke. Øvrig erfaring inkluderer undersøkelser av bosetningsspor fra jernalder og store, flerårige steinalderutgravninger, hovedsakelig ved Kulturhistorisk Museum i Oslo.

Ødeby har mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo med avhandlingen Gjennom portalen – Motiver fra dyrestilene på treportaler i middelalderens Telemark, og har historie og runologi i fagkretsen. Hun har også treskjærerutdanning, og er spesielt opptatt av skjæringspunktet mellom tradisjonshåndverk og arkeologi.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler