Kristine Ødeby

  • Arkeolog —
  • Feltleder I

E-post: kristine.odeby@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Kristine Ødeby er arkeolog og feltleder på Follobaneprosjektet.

Hun har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo med avhandlingen «Gjennom portalen – Motiver fra dyrestilene på treportaler i middelalderens Telemark», og har historie og runologi i fagkretsen. Hun har også en ettårig treskjærerutdanning, og er spesielt opptatt av skjæringspunktet mellom tradisjonshåndverk og arkeologi.

Ødeby har erfaring fra arkeologiske prosjekter og registreringer ved Kulturhistorisk Museum, Arkeologisk Museum i Stavanger, Akershus Fylkeskommune og fra tidligere NIKU-prosjekter tilknyttet Follobanen i Oslo.

Faglig spenner erfaringene fra store flerårige steinalderprosjekter med graving av tidlige mesolittiske boplasser til bosetningsspor fra jernalder og urban middelalderarkeologi.

Utvalgte prosjekter

Artikler