Stavanger domkirke. Foto Terje Tveit, AM UiS
Arkeologisk undersøkelse i Stavanger domkirke Stavanger domkirke ble antagelig påbegynt på slutten av 1000-tallet. Sannsynligvis stod det en annen kirke på stedet før denne ble bygd. Foto: Terje Tveit/Arkeologisk museum, UiS

Stavanger domkirke

NIKU foretar våren 2021 en arkeologi undersøkelse av tre kamre i Stavanger domkirkes krypkjeller i forbindelse med restaurering av kirken. Undersøkelsene foretas i samarbeid med Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Byggingen av Stavanger domkirke antas å ha startet på slutten av 1000-tallet, og sees ofte i sammenheng med opprettelsen av Stavanger bispesete.

I krypkjelleren under kirkeskipet finnes det blant annet trevirke, tekstiler og graver fra middelalderen, samt mur- og bygningsrester. Antageligvis har det også vært en eldre trekirke og kirkegård på stedet.

Levningene i krypkjelleren har potensiale til å besvare flere av de store spørsmålene i norsk middelalderforskning om rikssamlingsprosessen, kristningen, kultkontinuitet, bydannelse og etablering av Stavanger bispedømme.

De tre kamrene som undersøkes er valgt ut med tanke på å få mest mulig kunnskap om områdets eldste fase, og spor etter tidlige kirkebygg på stedet.

Undersøkelsen omfatter en bygningsarkeologisk overvåkning og dokumentasjon, en arkeologisk utgravning, og installasjon av miljøovervåkningsutstyr.

Prosjektleder: Halldis Hobæk

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2021

Siste nytt

Stavanger domkirke ovenfra. Foto Kristine Ødeby.

Gravfunn i Stavanger domkirke

De arkeologiske undersøkelsene av Stavanger domkirke har kommet godt i gang. Arkeologene har så langt funnet langt flere graver enn antatt, men også tegn på at mye arkeologisk materiale har blitt fjernet på 1800-tallet.