Stavanger domkirke ovenfra. Foto Kristine Ødeby.
Krypkjelleren i Stavanger domkirke undersøkes før det legges nytt gulv i kirken Arkeologene har foreløpig undersøkt seks av kirkens atten kamre. Foto: Kristine Ødeby

Gravfunn i Stavanger domkirke

De arkeologiske undersøkelsene av Stavanger domkirke har kommet godt i gang. Arkeologene har så langt funnet langt flere graver enn antatt, men også tegn på at mye arkeologisk materiale har blitt fjernet på 1800-tallet.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Utgravningsleder og arkeolog Kristine Ødeby forteller at de foreløpige resultatene er veldig spennende. Sammen med arkeologer fra NIKU og Arkeologisk museum, UiS, har hun de siste ukene undersøkt krypkjelleren under gulvet i Stavanger domkirke.

– Vi visste jo at vi kom til å finne graver under gulvet i domkirken, men antallet og omfanget av dem er foreløpig større enn vi så for oss. Det har vært graver i alle  kamrene vi har undersøkt så langt.  

Domkirken, som ble påbegynt på slutten av 1000-tallet, er landets best bevarte middelalderkatedral, og har vært i bruk helt fra den ble bygd og er det fremdeles. Det gjenspeiles også i gravfunnene, forteller Ødeby 

– Gravane antar vi at både er fra middelalder og fra 16- og 1700-tallet. I tillegg til noen som kan være eldre enn dette. 

– Vi har ikke datert skjelettene og resten av gravfunnene enda, men dette vil gjøres fortløpende i samarbeid med Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Etter det er gjort kan vi si enda mer presist når de ulike gravene er fra. 

Våren 2021 undersøker NIKU sammen med Arkeologisk museum, UiS, krypkjelleren i Stavanger domkirke.

Arbeidet gjøres i forbindelse med restaureringen av domkirken før byjubileet i 2025.

Kristine Ødeby i Stavanger domkirke. Foto Kjartan Hauglid.
Utgravningsleder Kristine ØdebyØdeby og resten av arkeologene fra NIKU og Arkeologisk
Flere gravfunn i domkirkeDet er funnet graver fra både middelalder, 16- og 1700-tall i Stavanger domkirkes krypkjeller. Foto: Jani Causevic

Gravfunnene består i tillegg til skjeletter av fragmenter av trekister, jernnagler som har sittet i kistene og enkelte gjenstandsfunn. Blant gjenstandene er det en del som kan være rester av smykker eller nåler av bronse brukt til å holde likkleder på plass. 

– Et spesielt interessant funn er flere blå, hvite og svarte perler. Disse lurer vi på om kan komme fra en rosenkrans, og om så er det rimelig sikkert at det er fra kirken fremdeles var katolsk, altså før reformasjonen i 1537. 

Gravfunn Stavanger domkirke. Foto Kristine Ødeby
Skjelettene fra domkirken skal dateresArkeologiske museum, UiS, skal datere gravfunnene fra domkirken. Foto: Jani Causevic
Perler fra en rosenkrans. Foto Kristine Ødeby
Perler fra en rosenkrans?Disse perlene lurer arkeologene på om kan stamme fra en rosenkrans fra middelalderen. Foto Kjartan Hauglid.
Nåler fra graver. Stavanger domkirke
Knappenåler i bronseDisse små nålene har blitt funnet i graver, og kan være brukt som feste til likkleder. Foto: Kjartan Hauglid

Mye har blitt fjernet på 1800-tallet 

I de seks kamrene som er undersøkt hittil i undersøkelsen, er kulturlagene ikke spesielt dype. Kulturlag er der man finner rester etter menneskelig aktivitet og som arkeologene undersøker.  

– Kulturlagene vi har funnet så langt er bare 5 til 15 centimeter tykke, forteller arkeolog og prosjektleder Halldis Hobæk 

Dette tror hun skyldes restaureringen av kirken på 1800-tallet. For å kunne legge nye murer under gulvet har de da sannsynligvis gravd vekk mye av restene fra middelalderen. 

Informasjonen i de grunne lagene er derfor verdig verdifull for arkeologene. På disse få centimetrene skal de i ukene som kommer lete videre etter spor etter den eldste kirken på stedet, og hvordan området har blitt brukt før domkirken ble bygd. 

– Vi er spesielt på utkikk etter alt som kan fortelle oss om plasseringen og avgrensningen av den eldre kirken, i form av både plassering av graver, gjenstander og strukturer i grunnen.