Bryggen i Bergen.
Bryggen Fra bryggen i Bergen

Overvåking av bygninger i et klima under forandring

Bygning-SIS modul 3

Klimaet vårt er under stadig forandring. Et generelt våtere og mer ekstremt klima vil gi økt påkjenning på de aller fleste av de materialene som våre eldste bygninger består av. Men det har vært vått og varmt før også. Det regnet nærmest uten opphold i Nord-Europa fra våren 1315 til ut på høsten 1322, og under «den lille istid» som vanligvis regnes for å ha strukket seg fra midten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet, var kuldeperiodene stadig avbrutt av perioder som var like varme som, eller varmere enn i dag. Med andre ord har våre eldste bygninger vært utsatt for litt av hvert i løpet av sin levetid. For å følge med på hvordan bygninger og andre kulturminner tåler effektene fra dagens klima har kulturvernmyndighetene satt i gang systematisk overvåking.

Det første overvåkingsprogrammet startet i 1998 og det siste startet opp i 2017. I NIKUs prosjekt Overvåking av bygninger i et klima under forandring blir overvåkingsprogrammene vurdert, og «evaluert» opp mot de målene som er satt for selve overvåkingen og for de langsiktige målene for kulturminnevernet i Norge som kulturminnepolitikken har trukket opp. Sentrale spørsmål er hvorvidt overvåkingsprogrammene henter inn de riktige dataene og om disse kan svare på de overordnete målene som er satt.

Prosjektleder: Anne Cathrine Flyen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-2018