Bryggen i Bergen.
Bryggen Fra bryggen i Bergen

Overvåking av bygninger i et klima under forandring

Bygning-SIS modul 3

Klimaet vårt er under stadig forandring. Et generelt våtere og mer ekstremt klima vil gi økt påkjenning på de aller fleste av de materialene som våre eldste bygninger består av. Men det har vært vått og varmt før også. Det regnet nærmest uten opphold i Nord-Europa fra våren 1315 til ut på høsten 1322, og under «den lille istid» som vanligvis regnes for å ha strukket seg fra midten av 1500-tallet til midten av 1800-tallet, var kuldeperiodene stadig avbrutt av perioder som var like varme som, eller varmere enn i dag. Med andre ord har våre eldste bygninger vært utsatt for litt av hvert i løpet av sin levetid. For å følge med på hvordan bygninger og andre kulturminner tåler effektene fra dagens klima har kulturvernmyndighetene satt i gang systematisk overvåking.

Det første overvåkingsprogrammet startet i 1998 og det siste startet opp i 2017. I NIKUs prosjekt Overvåking av bygninger i et klima under forandring blir overvåkingsprogrammene vurdert, og «evaluert» opp mot de målene som er satt for selve overvåkingen og for de langsiktige målene for kulturminnevernet i Norge som kulturminnepolitikken har trukket opp. Sentrale spørsmål er hvorvidt overvåkingsprogrammene henter inn de riktige dataene og om disse kan svare på de overordnete målene som er satt.

Prosjektleder: Anne Cathrine Flyen

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-2018
Ringebu stavkirke
Ringebu stavkirke Ringebu stavkirke er en av de største stavkirkene i Norge. Kristendommen ble innført i Norge omkring år 1000, og i årene frem mot reformasjonen i 1537 ble det bygget nærmere 1000 stavkirker. Nå er det bare 28 av dem som fortsatt står her i landet. Ringebu Stavkirke ble bygget ca. 1220. Stavkirkene er blant bygningene som overvåkes. Foto: T. Olstad, NIKU
Bygningsmiljø i Saltdal. Også «vanlige» bygningsmiljøer fra før 1900 overvåkes. Foto: NIKU/Å. Damman
Bygningsmiljø i Saltdal. Også «vanlige» bygningsmiljøer fra før 1900 overvåkes. Foto: Å. Damman, NIKU
Bryggen Den eldste registrerte bebyggelsen ble oppført som rekker av en-etasjes naustlignende "stolpehus" i parallelle rekker opp fra stranden. Omkring år 1000 lå den ca 140 meter bak dagens kaifront. Ved midten av 1200-tallet var området tett bebygget med omkring 30 gårder av lange husrekker. Den tradisjonelle nordlandshandelen med tørrfisk opphørte etter hvert utover på 1800-tallet. Nye virksomheter flyttet inn, og det gamle havnekvarteret ble snart uhensiktsmessig for den nye tids krav. Mange brygger ble revet og forsømt. Etter en omfattende brann i 1955 var Bryggen sterkt redusert. Mange tok til orde for å rive den resterende delen for å gi plass til nybygging. Men dersom det skulle rives måtte det foretas arkeologiske utgravinger av branntomten. Disse utgravingene tok 13 år og gav ny lærdom om Bergens historie. Sakte men sikkert endret synet på bevaring av Bryggen seg. En ny brann i 1958 blåste igjen liv i debatten omkring Bryggens fremtid og synspunktene svingte fra total sanering til fredning av alle de gjenstående gårdene. I dag er Bryggen oppført på UNESCOs verdensarvliste. Bryggene er blant bygningene som overvåkes. Foto: T. Olstad, NIKU
Røros kirke
Røros kirke Røros kirke Røros ble grunnlagt i 1644 da den første kobberåren ble funnet i området. Byen ble snart en av de viktigste gruvebyene i Norge. Bykjernen har en stor og godt bevart trehusbebyggelse, og en stor flott kirke: Røros kirke, også kalt Bergstadens Ziir, fra 1784. 333 års gruvedrift og by-jordbruk har skapt en helt særegen by på fjellvidda, og i 1980 ble Bergstaden Røros innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Foto: J. Brænne, NIKU