Bygning-SIS_hovedbilde

Satsingsområde bygning

Bygningsarbeidet tar utgangspunkt i den bygde kulturarven og fokuserer på bygningene som kulturminner og kilder. Dette er en av NIKUs fire strategiske instituttsatsinger (SIS) 2016-2020.

NIKUs strategiske instituttsatsing Bygning-Kontekst-Transformasjon 2016-2018

Målet for programmet er å bidra med kunnskap slik at bygninger og interiør forvaltes slik at brukerne i dag og i fremtiden kan få gode opplevelser og en tilknytning til historien.

Forskningsarbeidet foregår gjennom prosjekter som ligger inn under de tre modulene i programmet.

Frem til og med 2018 løper følgende prosjekter:

Modul 1. Bygningens historiske kontekst: utforming, materialer, bruk og sammenheng

Prosjekter:

  • Overgangen mellom middelalder og renessanse i boligkulturen i Norge: Klosteranleggene og bispegårdenes transformasjon til lensherreseter og adelige setegårder.
  • Undersøkelse og kartlegging av tidligere behandlinger av kalkmalerier i norske middelalder steinkirker
  • Norske kirkerom fra senmiddelalderen til reformasjonen – endring, kontinuitet og brudd
  • Fra middelalder til renessanse, fra katolisisme til lutheranisme – hva skjedde med kirkekunsten som overlevde endringen

Prosjektene i modulen har som felles tema overgangen mellom middelalder og renessanse, og betydningen av reformasjonen for kirker og kirkeinteriør, samt transformasjon av kirkelige bygninger til profanbygninger.

 

 

File name :DSCN1167.JPG File size :605.2KB(619692Bytes) Shoot date :0000/00/00 00:00:00 Picture size :2048 x 1536 Resolution :72 x 72 dpi Number of bits :8bit/channel Protection attribute :Off Hide Attribute :Off Camera ID :N/A Model name :E995 Quality mode :NORMAL Metering mode :Multi-pattern Exposure mode :Programmed auto Flash :No Focal length :8.2 mm Shutter speed :1/121.4second Aperture :F3.3 Exposure compensation :0 EV Fixed white balance :Auto Lens :Built-in Flash sync mode :N/A Exposure difference :N/A Flexible program :N/A Sensitivity :Auto Sharpening :Auto Curve mode :N/A Color mode :COLOR Tone compensation :AUTO Latitude(GPS) :N/A Longitude(GPS) :N/A Altitude(GPS) :N/A
BergenBryggen i Bergen. Mer enn 1.5 millioner besøker stedet årlig - skjønner de hva de ser? Store endringer har skjedd fra bygningene ble satt opp etter brann i 1702. I hvilken grad skal man tillate videre endringer? Foto. T.M.Olstad, NIKU
Bremstein, Vega. Tidligere trankokeri og fiskemottak. Vedlikehold med tradisjonelle materialer- bølgeblikk, og tradisjonelle farger, men nyere malingprodukter. Foto. T.M.Olstad, NIKU.2006
Odda nov. 2007 HVB-LJHH 179
OddaArbeiderboliger ved Odda smelteverk som kulturlandskap mellom fjell og vann. Foto. L. J. Hvinden-Haug, NIKU

Modul 2. Kunnskapsoppbygging, overvåking og kommunikasjon. Teknologi og metoder

Prosjekter

  • Dokumentasjon av byggeskikk fra middelalder til renessanse – metodeutvikling og kunnskapsoppbygging for undersøkelse av arkeologiske bygningsrester
  • Bruk av malematerialer for interiør og dekor i første halvdel av 1900-tallet i Norge
  • En komparativ analyse av middelaldersk og etter-reformatorisk «grafitti», ved hjelp av RTI, fotogrammetri og laserscanning

Prosjektene i modulen har fokus på dokumentasjon av arkeologiske bygningslevninger og undersøkelse og dokumentasjon av bygningers overflater.

Modul 3. Eksisterende bygninger i fremtidens klima. Utfordringer ved langsomme og brå belastninger

Prosjekter

  • Murgårdsbyen –transformasjon og kontekst
  • Metoder for overvåkning av bygningsstrukturer i et klima under forandring

Det ene pågående prosjektet fokuserer på miljøovervåkning og murgårder i fremtidens klima i sammenheng med endringshistorikken.

Det andre prosjektet tar for seg murgårdene fra et mer overordnet nivå. Hvordan har de blitt behandlet opp til i dag? Hvilke krav og utfordringer står de overfor i fremtiden?

Annika Haugen

Lurer du på noe?

Annika Haugen leder NIKUs bygningsavdeling

Kontakt

Prosjekter

Lær mer om de forskjellige delprosjektene

Siste nytt fra Bygning-SIS