Scanning av fjøsbygning på Follobaneprosjektet sommeren 2015. Innstilling av skanner og kompetanseoverføring i praksis .
Fjøsbygning i Gamlebyen i Oslo Scanning av fjøsbygning på Follobaneprosjektet sommeren 2015. Innstilling av skanner og kompetanseoverføring i praksis .

3D-dokumentasjon av middelalderske bygninger

Bygning-SIS modul 2

Når arkeologene graver i middelalderbyene finner de ofte rester av bygninger. Arkeologene har privilegiet å få ta disse fra hverandre og dokumentere hvordan de er bygget, men har ofte et annet fokus enn for eksempel bygningsteknikere eller bygningshistorikere. Selve bygningsrestene er ofte for store og kostbare å bevare og blir kassert, og med dem kan potensiell kunnskap forsvinne.

Forskningsprosjektet ser på om en 3D-dokumentasjon av bygningsrestene i tillegg til den arkeologiske dokumentasjonen kan gi en bygningsteknisk spesialist mulighet for å si noe mer om hvordan en bygning er konstruert. Ønsket er å bevare kildematerialet som bygningsrestene utgjør slik at det kan forskes på av bygningsteknisk ekspertise og gi mer informasjon om byggeskikk i middelalder og et nytt perspektiv på stående middelalderbygg.

Kildematerialet til forskningsprosjektet er ruiner og bygningsrester som blir gravd frem i forbindelse med Follobanens nye trase gjennom Gamlebyen i Oslo. Traseen går gjennom midten av middelalderbyen, og arkeologene finner stadig deler av bygninger fra middelalderen.

Prosjektleder: Therese Marie Edman

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018

Nyheter og aktiviteter

Slik har du aldri før sett muralmaleriene i Oslo rådhus

Den vakre monumentalkunsten i Oslo rådhus har gjennom årene gledet publikum og beriket Oslo. Utstrakt bruk av Rådhuset til offentlig representasjon og markeringer har bidratt til skader og slitasje på kunstverkene. Nå har NIKU i samarbeid med Kulturetaten ved Oslo kommunes kunstsamling og rådhuset gjennomført et pilotprosjekt for digital dokumentasjon av muralmaleriene for å kartlegge motivene, original teknikk og tilstand.