Therese Marie Edman

  • Arkeolog

Telefonnummer: 97740510

E-post: therese.edman@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Therese Marie Edman er arkeolog og jobber med bruk av digital dokumentasjon i arkeologiske undersøkelser. Hovedfeltet er bruk av GIS og Intrasis, men hun ser også på muligheter for bruk av fotogrammetri og laserskanning ved middelalderutgravninger.

Hun har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, hvor fokus var forutsetninger for urbaniseringen av Oslo-området i vikingtid og tidlig middelalder. Siden den gang har hun arbeidet som feltarkeolog i flere fylkeskommuner og museer, samt NIKUs utgravninger i Oslo 2013 og 2014, og utdannet seg videre innen GIS.

Hun interesserer seg særlig for perioden vikingtid og tidlig middelalder, og er opptatt av feltdokumentasjon og hvordan denne kan bli et best mulig hjelpemiddel til både forskning og forvaltning.

Utvalgte prosjekter