Tunet på Havrå. Foto NIKU.
Tunet på Havrå NIKU har laget en høyoppløselig 3D-modell av det freda tunet på Havrå.

Tunet på Havrå. 3D-modell som verktøy i museumsarbeid

Med hjelp av 12 000 høyoppløselige bilder har NIKU laget en 3D-modell av alle de 36 bygningene i tunet på Havrå. Modellen skal Museumssenteret i Hordaland bruke til forvaltning, formidling og forskning.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Havrå på Osterøy i Hordaland er et av 12 freda kulturmiljø i Norge.

Det har vært bosetning her siden eldre bronsealder, og Havrå ble freda i 1998 som et minne om gårdsdrift, byggeskikk og arbeidsliv på vestlandsgårdene.

Tunet på Havrå er et av de siste bevarte klyngetunene på Vestlandet.

Høsten 2022 besøkte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Havrå. Målet var først og fremst, sammen med Museumssenteret i Hordaland, å lete etter de gamle veitene med hjelp av geofysiske undersøkelsesmetoder.

Målet med dette var å finne ut hvor vannveitene gikk og kartfeste dem. I praksis betyr det at vi nå vet hvor i landskapet de er, og hvilken retning de tar. I møte med klimaendringene og ekstreme nedbørsmengder, er det viktig at disse til enhver tid fungerer etter hensikten.  At besøket også resulterte i en 3D-modell av tunet på Havrå var en heldig bonus.

Modellen er nå ferdig og laget ved hjelp av laserskanner og høyoppløselige foto.

– Når vi først var på besøk med nesten hele NIKUs avdeling for digital arkeologi, var utfordringen med å lage en 3D-modell av bygningsmassen en fristelse vi ikke kunne motstå, sier Knut Paasche, som har ledet arbeidet med utformingen av modellen

I dialog med Marit Adelsten Jensen fra Museumssenteret i Hordaland bestemte de seg for å gå løs på de 36 byggene i det unike klyngetunet på Osterøy.

LaserskannerDet ble benyttet laserskanner for å bygge opp modellen. Samlet ble det skanner hele 110 ulike posisjoner. Foto: NIKU
Det tatt ca. 12 000 høyoppløselige bilder av tunet på Havrå med storformatkamera som er grunnlaget for farger og tekstur i modellen. Foto NIKU.
12 000 bilderDet ble tatt ca. 12 000 høyoppløselige bilder med storformatkamera som er grunnlaget for farger og tekstur i modellen. Foto NIKU.

12 000 høyoppløselige foto

I løpet av tre dager jobbet sju arkeologer med å skanne og fotografere bygningene og landskapet.

– Vi hadde aldri fått til dette uten god tilrettelegging og hjelp fra museet, sier Paasche.

Skanningen foregikk ved at det ble det lagt ut et målesystem med fastpunkter med nøyaktige koordinater på hvert av husene. Så ble alle bygningene skannet ved hjelp av en laserskanner. Alle skannene ble samlet i en punktsky og siden omgjort til en sammenhengende overflate (triangler og mesh).

DroneDet ble benyttet drone for å dekke alle høye posisjoner som tak og piper. Foto: NIKU
Få en smakebit av 3D-modellen her.

For å få riktige farger og tekstur ble det tatt høyoppløselige foto av samtlige overflater. For å nå alle vinkler ble det benyttet fotostang samt drone for å få god dekning i høyden.

– Det var viktig for oss at kvaliteten skulle bli så god som mulig, med mulighet til å zoome inn på detaljer og se materialet slik det faktisk er.

Derfor ble teksturen så drapert over modellen slik at modellen har fått en svært virkelighetsnær overflate, altså slik en opplever det når en faktisk står ute i tunet.

Besøk Havrå fra PC-skjermen hjemme

Museet har vært tidlig ute og fått laget en del 3D-modeller også tidligere, men nå var målet å få alle bygningene med inn i en og samme modell.

Den nye 3D-modellen av tunet på Havrå skal først og fremst brukes i formidlingssammenheng, for «å besøke» Havrå  digitalt på ulike nettsider og i museale formidlingsprosjekter.

– Dette er et fantastisk verktøy for oss som jobber med dette kulturminne til daglig, sier avdelingsleder på Havrå Marit Adelsten Jensen.

Modellen vil fungere som et verktøy til planlegging i museets daglige drift, for forvaltningen og ikke minst til formidling mot barn og unge som er ivrige på digitale plattformer.

Museumssentret i Hordaland har fått støtte av Vestland fylkeskommune til å utvikle et interaktivt læringsspill, hvor modellen skal brukes.

Et av husene på tunet på Havrå i 3D
Hus for husUtsnitt fra 3D-modellen av tn av husene på tunet.
Flere måter å bruke modellenMarit Adelsten Jensen fra Museumssentret i Hordaland sier modellen kan brukes til undervisning, drift og forskning.

– Dette tar for seg matsikkerhet i framtiden og bruker Havrå som lokasjon. Her vil vi bruke «Vandringen i tunet» som intro til spillet, samt andre elementer fra arbeidet deres der det er hensiktsmessig.  Dette spillet skal inngå i undervisningen i VG 1, samfunnsfag, biologi og geografi, forteller Adelsten Jensen.

Digital sikkerhetskopi

Havrå har lenge jobbet med å bygge opp et verktøy i GIS for planlegging og kartlegging av tunet, landskap og landskapselementer. Med en ny 3D‑modell vil det bli mulig å legge mere presise kartdata og illustrasjoner inn i dette GIS-verktøyet som har fått navnet «lag på lag».

– Nøyaktigheten gir grunnlag for utarbeidelse av måleriktige antikvariske tegninger. Dette gjør at vi nå har et tidsbilde eller en «digital sikkerhetskopi» av hele gårdstunet fra et gitt tidspunkt, sier Paasche.

– Innenfor hvert enkelt hus er nøyaktigheten på millimeters nivå, sier han entusiastisk videre

Antikvarisk dokumentasjonstegninger på bakgrunn av 3D-modell. Figur Dag-Øyvind Engtrø NIKU.
Antikvariske tegningerAntikvarisk dokumentasjonstegninger på bakgrunn av 3D-modell. Figur: Dag-Øyvind Engtrø Solem, NIKU.

Den høye oppløsningen gjør at det kan tas ut ortofoto av de enkelte fasader og tegne ut helt nøyaktige antikvariske tegninger. Dette gjør at vi har et tidsbilde eller digital sikkerhetskopi av hele gårdstunet fra et gitt tidspunkt.

Paasche understreker at en modell som dette, får man ikke uten et serdeles nøyaktig foto- og opmålingsarbeid i felt. En må beherske oppmålingsverktøyene, og ikke minst forstå kulturminnet en jobber med.

Antikvariske tegninger av tunet på Havrå
Tegning og modellDen høye oppløsningen gjør at det kan tas ut ortofoto av de enkelte fasader og tegne ut helt nøyaktige antikvariske tegninger. Figur: Dag-Øyvind Engtrø Solem, NIKU.

– Sluttmodellen er av meget stor oppløsning og det krevde stor datakraft ved prosessering og ikke minst erfarne operatører i de ulike delene av prosessen, forteller Knut Paasche.

Neste steg er dokumentasjon av husene fra innsiden

– I neste omgang håper vi at det vil bli mulig å dokumentere bygningsmassen på samme måten innvendig. Dette vil i tillegg til uttegning av fasadene gi muligheter til å lage gode plan- og snittegninger av den enkelte bygning.

I dag består tunet av bygninger fra mange ulike tidsperioder, med den digitale modellen i bunnen, vil det bli mulig å rekonstruere Havrå og vise hvordan det kan ha sett ut i tidlige tider.

– Tenk når vi i den digitale verden bare med noen tastetrykk kan ta bort elektriske ledninger og ikke minst den moderne bilvegen, og dermed åpne landskapet ned mot fjorden. Dette vil gjøre det lettere for besøkende å forstå gårdslivet ved fjorden tilbake i tid, sier Marit Adelsten Jensen.

Se hvordan NIKU jobbet med geofysiske undersøkelser og med å lage 3D-modellen.