Bildet viser en sammensetning av to modeller av samme stein. Den øverste er laget med laserscanning, den nederste ved hjelp av fotogrammetri. Figur: Dag-Øyvind Solem og Erich Nau
Grafitti Bildet viser en sammensetning av to modeller av samme stein. Den øverste er laget med laserscanning, den nederste ved hjelp av fotogrammetri. Figur: Dag-Øyvind Solem og Erich Nau

Dokumentasjon av miniatyrristninger

Bygning-SIS Modul 2

I prosjektet sammenlignes dokumentasjon av graffiti og en innskrift utført med tre forskjellige metoder; fotogrammetri (prosessert med Photoscan og RealityCapture), håndlaserscanner, og Reflective Transformation Imaging (RTI).

De dokumenterte gjenstandene er en bygningsstein med graffiti (3D) og en gravplakett med innskrift (3D). Sammenligningen viser at RTI-metoden både er billigst og gir mest detaljert resultat.

Laserscanningen er svært rask, men resultatet er alt for lavoppløselig. Uavhengig av programvare brukt er fotogrammetrimetoden noe mer tidkrevende enn RTI-metoden, og resultatene har langt færre detaljer. Metoden er imidlertid mer fleksibel enn RTI, da fotogrammetri kan brukes på alle slags overflater og resulterer i en 3D-modell.

Prosjektledere: Dag-Øyvind Solem og Erich Nau

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-2018