Kvernes kirke MA Alterskap Foto Olstad NIKU mars 2011 (54)
Fra Kvernes stavkirke Annaskulpturen i senmiddelalder-alterskapet i Kvernes stavkirke. Har hun middelalderens eller 1700-tallets blikk? Foto: T. M. Olstad, NIKU

Kirkekunst i den reformerte kirken – Mer katolsk enn Paven?

Prosjekt: Fra middelalder til renessanse, fra katolisisme til lutheranisme – hva skjedde med kirkekunsten som overlevde endringen

Mindre enn 100 middelalder alterskap/helgenskap- eller fragmenter av slike er bevart i Norge, av disse er cirka 30 bevart i kirker.  De fleste av dem er fra senmiddelalderen. Det er et utvalg av disse 30 senmiddelalder-alterskapene som er materialet for dette prosjektet.

Kirkekunsten tilpasses kirkens og samfunnets endringer. Når ble den katolske kirkekunsten som fortsatt står i kirkene endret? Er det mulig å si noe om hvorfor ble endret første gang? Er det slik at den første endringen av alterskapene fra senmiddelalderen har sammenheng med at kirken reformeres fra 1537?  Er det mulig å si noe om hvem som tar initiativ til endringen eller som betaler?

Basert på erfaring fra vurdering og behandling av kirkekunst, samt arbeid i dette prosjektet, kan det synes som om flere alterskap ikke er endret før på 1700-tallet: Anden gang malet i Bergen Anno 1798 står det for eksempel på alterskapet i Røst kirke. Et eksempel på budskap fra fortiden som prosjektet håper å skaffe mer informasjon om.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2018