Fem forskningsfrokoster 23. til 27. november arrangerer NIKU fem digitale forskningsfrokoster. Den andre handlet om den bygde kulturarven.

NIKUs forskningsuke: Den bygde kulturarven

Gikk du glipp av den frokostmøtet om den bygde kulturarven? Her finner du opptak av de ulike innleggene, og mer informasjon om forskning og rapporter nevnt i arrangementet.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

For mange utgjør bygningsarven det tradisjonelle sentrumet i kulturminneforvaltningen.

NIKU arbeider med en stor mengde av bygningsrelaterte forskningsfelt, og i denne frokosten plukket vi ut tre slike tema.

Først presenterte vi en undersøkelse som så nærmere på bygningsmessig sammenheng og brudd i overgangen mellom middelalderen og renessansen.

Ett aspekt av bygningsarven er overflatenes utseende og behandling. I den andre presentasjon fikk vi høre mer tidligere tiders malingsmateriale.

Så utvidet vi perspektivet for å høre mer om moderne transformasjon av landets murgårdsbyer.

Lars Jacob Hvinden-Haug og Regin Meyer: Norsk boligkultur: overgangen fra middelalder til renessanse

I serien av klostre fra middelalderen ombygget til boligformål i renessansen finner vi Olavsklosteret i Oslo, som ble til Oslo bispegård og Katedralskolen.

Arkeolog Regin Meyer og arkitekt Lars Jacob Hvinden-Haug presenterte resultater av omfattende bygningsarkeologiske undersøkelser. Disse som forteller om hvordan biskopens renessanseresidens kan ha vært utformet før ombyggingen i 1621, samt om katedralskolen som endte som Oslo ladegårds fogdebolig. 

Barbro Wedvik: Anvendte malematerialer i bygninger i første halvdel av 1900-tallet 

På første halvdel av 1900-tallet endret malingsmarkedet seg radikalt.  Nye bindemidler og eksperimentelle maleteknikker, varierende kvalitet på malearbeidene og hyppigere oppmalingsfrekvens på grunn av samtidens fokus på hygiene er alle faktorer av betydning for forvaltning av bygninger som ble malt på denne tiden.

Konservator Barbro Wedvik forteller om hvordan hun har jobbet for å samle kunnskap om anvendte malingtyper og maleteknikker i første halvdel av 1900-tallet.

I forskningsartikkelen «A Glimpse into the House and Decorative Paint Market in Norway During World War I (1914-1918)» (Wedvik 2020) undersøkes temaet også nærmere.

Fredrik Berg: Transformasjon i murgårdsbyen

Bygningantikvar Fredrik Berg snakket i sin presentasjon om murgårdenes bygnings- og endringshistorie, og problemstillinger knyttet til ivaretakelsen av murgårdenes kulturhistoriske verdier.

Han har også arbeidet med oppgradering av denne bygningstypen i et klimaperspektiv. Dette tema kan dere lese mer om i følgende publikasjoner: