NIKUs forskning

I NIKU forsker vi på kulturarv og hvordan vi tar vare på kulturminner.

NIKU er det eneste av miljøinstituttene som har kulturminner og kulturarv som sitt hovedfelt.

I forskningsprosjektene våre samarbeider vi med private og offentlige aktører, samt andre forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

NIKU dekker en stor bredde av fagdisipliner som arkitektur, sosiologi, etnologi, samfunnsgeografi, arkeologi og konservering, i tillegg til realfag og teknologi.

Forskning er et gode og en nødvendighet i dagens samfunn. Vår ambisjon er å være spesielt gode på kulturarv.

I NIKU ønsker vi å jobbe med komplekse problemstillinger på tvers av fag, fordi vi vet at store samfunnsutfordringer ikke kan løses av en sektor eller ett fagmiljø alene.

Her finner du mer info om pågående og gjennomførte forskningsprosjekter

Mari Salberg

Kontakt oss

Mari Salberg har ansvaret for å koordinere og gi råd knyttet til NIKUs forskningsvirksomhet.

Kontakt

Nyhetsartikler