ECCO

ECCO

ECCO (Ecosystem services and coastal governance) er et tverrfaglig forskningsprosjekt som undersøker implikasjoner ved å integrere konseptet økosystemtjenester i konsekvensutredningsmetodologi. Prosjektet fokuserer på kulturelle verdier og på samisk kultur og tradisjonell bruk av naturressurser og i sjø og landområder.

I ECCO fokuserer vi på to case studier for å belyse og utforske problemstillinger knyttet til hvordan kulturelle verdier kan inkorporeres i planleggingsprosesser og konsekvensutredninger. Casestudieområdene er i Troms og Finnmark og belyser kunnskapsproduksjonen i utredningen av konsekvenser for ulike typer industriell utvikling, særlig knyttet til minedrift og akvakultur. Prosjektet er knyttet til NFR-prosjektet Coreplan, som er ledet av Nofima.

ECCO er ledet av NIKU og har deltakelse fra Nofima, Senter for samiske studier og UiT – Norges arktiske universitet.

Prosjektet er finansiert av Framsenteret.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Framsenteret
  • Tidsperiode
    2016-2018