Tor Ivar Hansen

  • Forskningsrådgiver

Telefonnummer: +47 415 03 451

E-post: tor.ivar.hansen@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Tor Ivar Hansen er forskningsrådgiver ved NIKU. Han arbeider med ekstern finansiering av forskning, etablering av forskningsprosjekter og andre administrative oppgaver knyttet til forskningen ved NIKU.

Tor Ivar har bakgrunn fra adminstrasjon, forskning og undervisning ved NTNU, Universitetet i Oslo og Nord universitet. Som forsker har han arbeidet med tidligmoderne historie, blant annet innen feltene klimahistorie og universitetshistorie. Før han kom til NIKU, arbeidet han som forskningsrådgiver ved OsloMet – storbyuniversitetet.