Kritiske refleksjoner om forskning på kulturminneforvaltningen

Kritiske refleksjoner om forskning på kulturminneforvaltningen

I denne arbeidspakken diskuteres aktuelle debatter i det internasjonale forskningsfeltet Heritage Studies. Vi reflekterer kritisk over rådende ideologier og praksiser, og har blant annet diskutert bruken av begrepet «authorised heritage discourse» (AHD) i forskningslitteraturen. I inneværende periode har vi også startet en studie av ekspertroller i kulturminneforvaltningen. Målet er blant annet å kartlegge hvilken rolle eksperter kan ha i en desentralisert og demokratisert kulturminneforvaltning.

Kontaktperson: Joar Skrede

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-2018

Nyheter og aktiviteter