books on wooden deck tabletop

Blogg: Innsikt i en kulturarvsforskers hverdag

En del av kulturarvsforskerens hverdag er å gå andres arbeid etter i sømmene. Da kan en utfordre etablerte begreper og sannheter i eget fag.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

For tolv år siden publiserte den australske kulturarvsforskeren Laurajane Smith (2006) boken Uses of Heritage. I boken lanserer Smith begrepet «authorized heritage discourse», ofte bare forkortet til «AHD».

Kort oppsummert argumenterer Smith at det har befestet seg en så sterk og elitistisk forståelse av hva kulturarv er og bør være at en kan snakke om en «autorisert kulturarvsdiskurs».

Her verdsettes framfor alt storslåtte og estetisk vakre materielle objekter som slott og kirker. Denne diskursen mener hun blant annet kommer til uttrykk i ulike internasjonale organisasjoner som ICOMOS og konvensjoner som UNESCOs verdensarvkonvensjon.

Les hele blogginnlegget på forskning.no her

Les artikkelen det refereres til her «Uses of Heritage and beyond: Heritage Studies viewed through the lens of Critical Discourse Analysis and Critical Realism». Nylig er publisert i Journal of Social Archaeology.