Klima og kulturminner

Her har vi samlet alle NIKU-prosjekter med et klimafokus.

Se også NIKUs nyhetssaker om klima og kulturminner.