Måling av temp i bakken rundt fundamentene til en av de høyeste taubanebukkene inne i Longyearbyen. Foto: NIKU/AC Flyen
Måling av temp i bakken rundt fundamentene til en av de høyeste taubanebukkene inne i Longyearbyen. Foto: Anne Cathrine Flyen, NIKU

Permafrost og fundamenteringsforhold på Svalbard

Prosjektet, som er et samarbeid mellom NIKU, Mycoteam AS og Multiconsult ASA, fokuserte på hvordan klimaendringene påvirker og kan komme til å påvirke kulturminnene på Svalbard.

Sommeren 2014 gjennomførte prosjektgruppen feltarbeid i Longyearbyen, på Hiorthhamn og ved Svenskehuset. Målet med feltarbeidet var å undersøke forholdene rundt biologisk nedbrytning av treverk i fredete kulturminner som står ned i bakken.

Våre undersøkelser viser blant annet at isolering i grunnen inntil trepæler kan føre til at råtesoppen får bedre vekstforhold og derigjennom økt nedbrytning. På basis av undersøkelser og funn er det gitt en oppsummering i 13 punkter som viser forholdene som permafrost/tinende permafrost skaper for kulturminnene og som også viser forslag til videre tiltak.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Svalbards miljøvernfond
  • Tidsperiode
    2014-2017

Nyheter og aktiviteter