Hvordan forholder reindriftsutøvere i Nenets og Sápmi seg til klimaendring og klimasensitive smittsomme sykdommer?
Mja Så fort alle Mja (telt) får dekke, blir det varm kopp te servert til store og små. Tidligere var teltene laget av naturmaterialer og dekket av bjørkebark. Det er derfor vanskelig for arkeologene å finne noen spor og dermed også vanskelig å stadfeste noe tidspunkt for når reindrifta ble etablert på Yamal.

ReinCSI

Reindeer herder adaptability to climate sensitive infections in Nenetsia and Sapmi (ReinCSI)

Hvordan forholder reindriftsutøvere i Nenets og Sápmi seg til klimaendring og klimasensitive smittsomme sykdommer?

I 2016 var det et stort miltbrannutbrudd på Yamal som medførte tap av liv hos både mennesker og dyr. Utbruddet har blitt satt i sammenheng med rein som ble begravd i permafrosten etter et utbrudd over 70 år siden tinte frem. Flere utbrudd fryktes som følge av klimaendring og tinende permafrost.

Dette er et forprosjekt som tar utgangspunkt i nenetsisk og samisk reindrift. Hvordan påvirkes disse reindriftssamfunnene av klimaendringer og klimasensitive smittsomme sykdommer? Hvordan bekjempes klimasensitive smittsomme sykdommer gjennom veterinærmedisin og tradisjonell kunnskap?

ReinCSI bygger videre på resultater fra to forskningsprosjekt:

Social-Ecological Transformations: Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia (HUMANOR) og Climate change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern societies (CLINF).

Lenke til CLINF – Lenke til Humanor

Prosjektleder: Alma Thuestad

Se live fra seminaret under.

Ссылка на трансляцию онлайн

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Det terrestre flaggskipet
  • Tidsperiode
    2019

Siste nytt

I dag er det Semen (23) sin tur å gjete flokken. Da trenger han uthvilte reinsdyr. Nenetserne passer på hele tiden over flokken deres. Derfor er reindriften i Nenetsia kalt for en “høyutviklet Tundra reindriftstype” preget av at flokker regelmessig beveger seg over store avstander under konstant overvåking av gjetere.

ReinCSI: Cеминар

Как ненецкие и саамские оленеводы реагируют на изменения, связанные с глобальным потеплением и сопутствующим им распространением инфекционных заболеваний? Участники проекта ReinCSI рассмотрят подробнее данную проблему и другие темы при встрече в Тромсе.

I dag er det Semen (23) sin tur å gjete flokken. Da trenger han uthvilte reinsdyr. Nenetserne passer på hele tiden over flokken deres. Derfor er reindriften i Nenetsia kalt for en “høyutviklet Tundra reindriftstype” preget av at flokker regelmessig beveger seg over store avstander under konstant overvåking av gjetere.

ReinCSI: Seminar/ Cеминар

Fra 24. til 26. september 2019 samles eksperter i Tromsø for å diskutere klimarelaterte problemstillinger knyttet til reindrift i Norge og Russland i prosjektet ReinCSI/ подробнее о семинаре