I dag er det Semen (23) sin tur å gjete flokken. Da trenger han uthvilte reinsdyr. Nenetserne passer på hele tiden over flokken deres. Derfor er reindriften i Nenetsia kalt for en “høyutviklet Tundra reindriftstype” preget av at flokker regelmessig beveger seg over store avstander under konstant overvåking av gjetere.
Reingjeting Nenetserne passer på hele tiden over flokken av reinsdyr. Her gjør Semen (23) seg klar til å gjete flokken.

ReinCSI: Seminar/ Cеминар

Fra 24. til 26. september 2019 samles eksperter i Tromsø for å diskutere klimarelaterte problemstillinger knyttet til reindrift i Norge og Russland i prosjektet ReinCSI/ подробнее о семинаре

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Трансляция онлайн с русским переводом: Вторник 24. Сентября 9.00-16.00 (норвежское время). Программа     –       Cеминар

Hvordan forholder reindriftsutøvere i Nenets og Sápmi seg til klimaendring og klimasensitive smittsomme sykdommer? Det skal prosjektet ReinCSI se nærmere på.

Det er svært mange paralleller mellom reindriften i Norge og Russland. Det gjelder reindriftsforvaltninga, relasjonene mellom reindriftsutøvere, og forholdet til forskere og byråkrater.

– Det gjelder også kunnskapen som finnes og brukes på tundraen på Jamalhalvøya eller på fjellene i Sápmi. Disse kulturbærerne er de nenetsiske og samiske reindriftsutøvere, sier Zoia Vylka Ravna som er gjesteforsker ved NIKUs nordområdeavdeling.

Zoia og kollegaene har ønsket å samle forskjellige aktører for å analysere og formidle denne kunnskapen. Derfor har NIKU invitert reindriftsutøvere, naturforskere, samfunnsforskere og forskere innenfor veterinærfagene til seminaret i Tromsø.

– Hovedformålet med seminaret er å samle data om klimaendringer, klimarelaterte infeksjonssykdommer, klimatilpasning og sykdomsforebygging i forskjellige regioner, sier Vylka Ravna.

Det planlegges også å skrive to artikler, en vitenskapelig og en populærvitenskapelig med søkelys på urfolkskunnskap.

Prosjektet er et sideprosjekt av det nordiske prosjektet CLINF som fokuserer på klimasensitive infeksjonssykdommer i Arktis (www.clinf.org).

Sted: Framsenteret 

Dato: 24-26. september

Lenke til strømming av arrangementet 

Last ned programmet.

___________

Место проведения: Центр «Фрам» 

Время проведения: с 24 по 26 сентября

Ссылка на трансляцию онлайн

Программа семинара

Framsenteret i Tromsø.
FramsenteretSeminaret finner sted den 24. til 26. september på Framsenteret i Tromsø.
Zoia Vylka RavnaRavna er gjesteforsker ved NIKUs nordområdeavdeling.

Fem fakta om Prosjektet ReinCSI:

  1. Det er et tverrfaglig prosjekt i regi av NIKU, NINA, NORCE og UiT.
  2. Deltagere kommer fra forskjellige land: Norge, Russland og Sverige.
  3. Det særlig settes søkelys på reindriftsutøverens kunnskap om klima og forebygging av reinsykdommer på Jamalhalvøya, i det Jamal-Nenetsiske Autonome Okrug (YaNAO), Nenetsiske Autonome Okrug (NAO) og Sápmi.
  4. I tillegg til forskere er det urfolkrepresentanter fra akademia, næring og administrative organer.
  5. Det satses spesielt på formidling slik at fleste kan se foredragene på skjerm, noe som sparer miljø og klima.

Sted: Framsenteret 

Dato: 24-26. september

Lenke til strømming av arrangementet

Last ned programmet.

Initiativtakere:

Jan Åge Jan Åge Riseth, NORCE, Seniorforsker. Arbeidet i norsk reindriftsforvaltning 1980-90. Dr. grad i ressursøkonomi år 2000. Forsker på reindriftas eksistensbetingelser; bærekraft, inngrep og forstyrrelser og tradisjonell kunnskap (TK). Arbeidspakkeleder om TK i CLINF.

Hans Tømmervik, NINA. Bakgrunn som reingjeter og arealvernkonsulent i Norske Reindriftssamers Landsforbund. Seniorforsker med fokus på klima- og vegetasjonsendringer. Deltaker i CLINF med fokus på klimaendringer og tradisjonskunnskap.

Zoia Vylka Ravna, NIKU. Per dags dato er gjesteforsker ved NIKU – nordområdeavdeling. Forsker og skriver om urfolkskvinners kunnskap, med fokus på sosial innvirkning av internat-basert utdanning.