Geofysiske undersøkelser

Ved bruk av geofysiske undersøkelsesmetoder kan vi undersøke arkeologiske lokaliteter uten fysiske inngrep.

Arkeologiske registreringer i dyrket mark gjennomføres i dag hovedsakelig ved maskinell sjakting, noe som kan være både kostbart og skadelig for kulturminnene.

Geofysiske undersøkelser er inngrepsfrie og kan derfor være et alternativ som kan brukes til å prioritere, og dermed begrense skadevirkningene av prøvesjaktingen.

Her finner du en oversikt over områder NIKU har undersøkt med geofysiske metoder fra 2009 og fram til i dag.

Nyutviklet teknologi

Ved hjelp av nyutviklede motoriserte systemer kan vi undersøke store åkerområder med en oppløsning som for inntil noen år siden var helt utenkelig.

De geofysiske metodene kan derfor være et godt supplement til tradisjonelle undersøkelsesmetoder, og kan bidra med å sette de arkeologiske lokalitetene inn i en større landskapssammenheng.

NIKU har skandinavias største utstyrspark

NIKU kan tilby geofysiske undersøkelser ved hjelp av topp moderne georadarsystemer.

Vår utstyrspark er den største i Skandinavia, og vårt team er ledende eksperter på prosessering og tolkning av data innhentet ved slike undersøkelser.

Georadar på Domkirkeodden
DomkirkeoddenEn av NIKUs georadarmaskiner i arbeid på Hamar.
NIKUs georadarsystem har gjort mange store oppdagelser de siste årene.
ResultaterNIKUs fagfolk og forskere har lang erfaring å tolke geofysiske data.
Knut Paasche

Ta kontakt for tilbud

Knut er avdelingsleder og hører gjerne fra deg.

Kontakt

Prosjekter

Vi gjør en mengde store og små geofysiske prosjekter for private og offentlige kunder.

Nyhetssaker med geofysiske undersøkelser

Teknologi møter arkeologi

Den er svær, rød og kjører selv rundt på jordet på jakt etter arkeologiske spor ingen kan se. Nei, den er ikke en del av Transformers-universet, men en helt ny type georadarrobot. Denne våren tar arkeologer fra NIKU i bruk en revolusjonerende ny teknologi på leting etter ukjente kulturminner.

Utvikler robotgeoradar

Denne høsten starter et helt nytt kapittel innen arkeologisk geofysikk. I samarbeid med AutoAgri og Guideline Geo / MALÅ skal NIKU nå bygge et motorisert, selvkjørende geofysikksystem. Målet er å effektivisere arkeologiske registreringene på dyrket mark.