Geofysiske undersøkelser

Ved bruk av geofysiske undersøkelsesmetoder kan vi undersøke arkeologiske lokaliteter uten fysiske inngrep.

Arkeologiske registreringer i dyrket mark gjennomføres i dag hovedsakelig ved maskinell sjakting, noe som kan være både kostbart og skadelig for kulturminnene.

Geofysiske undersøkelser er inngrepsfrie og kan derfor være et alternativ som kan brukes til å prioritere, og dermed begrense skadevirkningene av prøvesjaktingen.

Her finner du en oversikt over områder NIKU har undersøkt med geofysiske metoder fra 2009 og fram til i dag.

Nyutviklet teknologi

Ved hjelp av nyutviklede motoriserte systemer kan vi undersøke store åkerområder med en oppløsning som for inntil noen år siden var helt utenkelig.

De geofysiske metodene kan derfor være et godt supplement til tradisjonelle undersøkelsesmetoder, og kan bidra med å sette de arkeologiske lokalitetene inn i en større landskapssammenheng.

NIKU har skandinavias største utstyrspark

NIKU kan tilby geofysiske undersøkelser ved hjelp av topp moderne georadarsystemer.

Vår utstyrspark er den største i Skandinavia, og vårt team er ledende eksperter på prosessering og tolkning av data innhentet ved slike undersøkelser.

Georadar på Domkirkeodden
DomkirkeoddenEn av NIKUs georadarmaskiner i arbeid på Hamar.
NIKUs georadarsystem har gjort mange store oppdagelser de siste årene.
ResultaterNIKUs fagfolk og forskere har lang erfaring å tolke geofysiske data.
Knut Paasche

Ta kontakt for tilbud

Knut er avdelingsleder og hører gjerne fra deg.

Kontakt

Prosjekter

Vi gjør en mengde store og små geofysiske prosjekter for private og offentlige kunder.

Nyhetssaker med geofysiske undersøkelser

Utvikler robotgeoradar

Denne høsten starter et helt nytt kapittel innen arkeologisk geofysikk. I samarbeid med AutoAgri og Guideline Geo / MALÅ skal NIKU nå bygge et motorisert, selvkjørende geofysikksystem. Målet er å effektivisere arkeologiske registreringene på dyrket mark.

Langhus på 60 meter funnet med georadar nær Gjellestadskipet

Ved Gjellestad i Halden har NIKU funnet et langhus på nær 60 meter, samt en rekke andre bygninger og graver. Funnet bekreftet det forskerne allerede trodde – stedet der skipsfunnet ble gjort i 2018 har vært et sentralt sted i jernalder og vikingtid. Nå begynner forskningsprosjektet som skal gi svar på gåtene i Gjellestads historie.