Geofysisk undersøkelse på Domkirkeodden på Hamar
Georadar Arkeologer har lett etter Hamarkaupangen på Domkirkeodden i årevis.

Geofysiske undersøkelser på Domkirkeodden

Arkeologer har lenge lett etter kaupangen på Domkirkeodden utenfor Hamar. Vi vet det er fredede kulturminner under bakken, og flere steder er det funnet levninger fra middelalderen. I 2016 ba Riksantikvaren oss om, i samarbeid med dem og Anno Museum, gjøre en undersøkelse med georadar av det fredede kulturminneområdet.

Målet er å se om bruken av geofysiske undersøkelser kan hjelpe oss i få en bedre arkeologisk kartlegging av området uten å ty til fysiske inngrep i bakken.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
Georadar på Domkirkeodden
Maskin Utstyret som brukes er en flerkanals motorisert georadar som kan dekk et stort areal på kort tid.
Georadar
Georadar Radaren kan sammenlignes med et ekkolodd som sender et signal ned i bakken, og sender en refleks tilbake til georadaren.
Georadar
Radarteknologi Det som kartlegges er såkalte anomalier, altså noe som skiller seg ut fra det som ligger rundt.