Geofysisk undersøkelse på Domkirkeodden på Hamar
Georadar Arkeologer har lett etter Hamarkaupangen på Domkirkeodden i årevis.

Geofysiske undersøkelser på Domkirkeodden

Arkeologer har lenge lett etter kaupangen på Domkirkeodden utenfor Hamar. Vi vet det er fredede kulturminner under bakken, og flere steder er det funnet levninger fra middelalderen. I 2016 ba Riksantikvaren oss om, i samarbeid med dem og Anno Museum, gjøre en undersøkelse med georadar av det fredede kulturminneområdet.

Målet er å se om bruken av geofysiske undersøkelser kan hjelpe oss i få en bedre arkeologisk kartlegging av området uten å ty til fysiske inngrep i bakken.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren