Geofysiske undersøkelser og forskning

Digital arkeologi handler ikke bare om å oppdage, registrere og dokumentere kulturminner, men selvfølgelig også å jobbe med de funnene som kommer fram gjennom det arkeologiske feltarbeidet. Siden 2010 har NIKU jobbet intensivt med utvikling og bruk av geofysiske undersøkelser innen arkeologien. Først med mindre et kanals systemer, så sammen med det internasjonale forskningsprosjektet LBI ArcPro med større multikanals motoriserte systemer.

Fra først bare så vidt å skimte de første gravhaugene i datasettene, har vi nå kommet dit hvor vi i plukker ut detaljer som hus stolpehull, illsteder, vegg grøfter osv. på de arkeologiske lokalitetene. I Det siste året har vi hatt prosjekter som har dekket hele 70 hektar på kort tid, dette er i arkeologisk- og plansammenheng enorme områder.

Neste steg er på en bedre måte å utnytte de arkeologiske resultatene til også å skrive historie. Et godt eksempel er funnet av kaupangen fra vikingtid, det såkalte Heimdalsjordet, ved Gokstad i Larvik i 2014. Nå vil NIKU bruke de geofysiske metodene til å aktivt  lete av flere lignede lokaliteter.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2017-

Siste nytt

Gjorde fantastiske arkeologiske funn med georadar

I fjor høst påviste arkeologer en rekke hittil ukjente graver og bosetningsspor som ikke lengre er synlig for det blotte øye. Flere steder langs Trondheimsfjorden har arkeologene nemlig kjørt georadar, og gjenfunnet kulturminner som lenge har vært borte. Funnene kan bidra til å kaste lys over statsdannelsen, rikssamlingen og religionsskiftet i Norge for tusen år siden.