Ny kunnskap om båter funnet på Island

Båtsaum skal gi ny kunnskap om vikingtidens båter og skip som seilte mellom Island og Norge

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Et forskningsprosjekt hos Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) jobber med spørsmålene rundt båter og fra vikingtiden og middelalderens Island. Spørsmålene er mange.

Hva slags skip seilte mellom Norge og Island? Er skipene norske eller hvor er de bygget, er noen bygget lokalt, eller kom de alle utenfra?

Klinkbygget båtEksempel på en typisk klinkbygget båt av nordisk type , kopi av Gokstadfæringen. Foto: Knut Paasche, NIKU

Lange reiser

Årsaken til vikingtidsekspasjonen fra de nordiske landene er diskutert mange ganger. Men under vikingtiden og middelalderen seilte hundrevis av båter og vikingskip langs med og ut fra de nordiske kyster hvert eneste år.

Fra kysten av Norge reiste mange ut i Norskehavet, over Nord Atlanteren og ut til de Britiske øyene, Færøyene Shetland og ikke minst Island. I Landnåmabok og Islendingsagaene finnes mange skriftlige vitnesbyrd om reiser mellom Norge og Island.

SkagafjörðurOversikt over Kolkuós . Tangen ytterst ved elvemunningen er stedet der havnen lå, og bodene stod fra vikingtid til middelalder. Halvøya Elínarhólmi er synlig i bakgrunen. Båter og skib har her kunnet kunne ligge oppankret i le for kraftige nordlige vinder. Foto: Hörður Geirsson.

Fire hundre båtsaum

Tidligere har det vært flere arkeologiske undersøkelser som har påvist båtfunn fra vikingtid på Island. Så langt finnes det rundt 10 gravfunn med rester av båter bevart. Løsfunn av saum (klinknagler) finnes det også en del av, men det største funnet er mer enn fire hundre båtsaum fra havnen Kolkuós i Skagafjörður på Nordre Island.

Båtsaum fra den vikingtidshavnen Kolkuòs i Hjaltadal på Iceland

Kolkuós var en av Islands viktigste havner og her viser utgravningen til omfattende handelsforbindelser mellom Island og Norge. Havnen var i bruk fra vikingenes landnåm i 874 og ble senere biskopstolen i Holar sin havn. Utgravningen ble foretatt i perioden 2002-2012 og ble ledet av arkeolog Ragnheiður Traustadóttir.

Rusten saumSaum fra Kolkuós med målestokk. Foto Karine Fure Andreassen, NIKU
RønstgenRøntgenbilde av saum ved Lars Morten Fuglevik, NIKU

Jern- og treprøver

Det er ingen tvil om at funnene fra Kolkuós representerer klinkbygde båter av Nordisk type. Muligens kan videre studier av båtsaum, og båtgraver fra Island gi svar på noen av de spørsmålene forskerne har til skipene som seilte på Island i vikingtid og tidlig middelalder.

Det er foretatt røntgenundersøkelse av båtsaumen på NIKU og videre vil det tas ut treprøver for å bestemme tresort, videre prøver av jernet for å se om dette kan si noe om proveniens. Mye  av saumen er rustent og i dårlig forfatning.

Røntgenbildene gir oss en mulighet til å studere saumen i detalj, og så langt kan vi si at størrelsen viser stor variasjon, og saumen representerer derfor alt fra små færinger til store skip. Ut fra typologiske kriterier (utseende) kan det så langt se ut som om dateringen varierer fra vikingtid og utover i middelalderen.

BåtsaumHåndsmidd båtsaum av nyere dato. Foto: Knut Paasche

Prosjektet vil belyse en viktig del av Norrøn og en felles Norsk og islandsk historie. Studier av saum og båtfunn på Island, sammen med det skriftlige materiale, kan også være med å belyse Norsk båttradisjon og ikke minst spørsmål rundt vikingtidens båt og skipsfart i Nord-atlanteren generelt.

Om dette prosjektet

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Antikva ehf ved Ragnheiður Traustadóttir og NIKU og er støttet av arkeologiske fonden (Fornminjasjóður) hos Minjastofnun Islands (Islands kulturarvsstyrelse), samt NIKUs egne forskningsmidler.