Utvikler selvgående georadar Dette selvgående kjøretøyet fra AutoAgri videreutvikles til bruk med georadar og tas snart i bruk av NIKUs arkeologer. Foto: AutoAgri

Utvikler robotgeoradar

Denne høsten starter et helt nytt kapittel innen arkeologisk geofysikk. I samarbeid med AutoAgri og Guideline Geo / MALÅ skal NIKU nå bygge et motorisert, selvkjørende geofysikksystem. Målet er å effektivisere arkeologiske registreringene på dyrket mark.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Å bruke georadar for å oppdage kulturminner under bakken har vist seg som en effektiv metode, og NIKU og flere samarbeidspartnere har gjennom de siste 10 årene jobbet kontinuerlig med metodeutvikling på feltet.

Bruk av georadar har blant annet ledet til flere funn av overpløyde gravhauger, vikingskip, langhus og andre strukturer fra jernalder og vikingtid.

I et nytt samarbeid med AutoAgri, som produserer selvkjørende kjøretøy til landbruket, tar metodeutviklingen nok et steg: En såkalt autonom redskapsbærer eller robotiserte, selvkjørende georadarer.

– Kartleggingen med georadar utføres i dag med terrengkjøretøy med fører, og stiller store krav til nøyaktig kjøremønster og overvåkning av georadarmålinger over mange timer i felt. Selvkjørende funksjonalitet basert på GPS-navigasjon gir høy presisjon for datainnsamling og avlaster fører, forteller avdelingsleder for digital arkeologi i NIKU, Knut Paasche.

– Arkeologene er fortsatt en nødvendig del av undersøkelsene. Men istedenfor å kjøre rundt på traktor selv, kan de overvåke den fra sidelinjen samtidig som de prosesserer og tolker resultatene fortløpende. Dette kan gjøre oss mer effektive samtidig som vi får bedre arkeologifaglige resultater, fortsetter Paasche.

Om AutoAgri og NIKU

AutoAgri er et Trøndersk teknologiselskap som utvikler og produserer selvkjørende elektrisk redskapsbærer for landbruk, park og anlegg.

NIKU er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner. NIKU er langt fremme i utvikling og bruk av høyteknologiske løsninger i forbindelse med arkeologiske kartlegging og har utviklet geofysiske undersøkelsesmetoder ved hjelp av moderne georadarsystemer.

Dagens georadarsystem. Foto NIKU
Dagens georadarsystemI dag er det arkeologer som kjører NIKUs georadarer. I fremtiden kan de heller stå på siden og overvåke kjøretøyet, samtidig som resultatene tolkes.
Gravhauger avdekket med georadarGeoradarsystemet viser hva som befinner seg under bakken. Her kan man f.eks. se gravhauger fra jernalderen.

Klimavennlig teknologiutvikling

Trøndelagsbaserte AutoAgri leverer dette systemet. De har allerede erfaring fra med å lage selvgående kjøretøy til bruk i jordbruk, i parker og anlegg.

Han tror at dette ikke minst blir nyttig i forbindelse med store infrastrukturprosjekter som veg- og jernbane.

– Vi hare tror på bedre bedre faglige resultater, men også innsparinger i forbindelse med større effektivitet i felt.

– Vi hadde første fullskala protype klar i 2021 og har testet denne med godt resultat. Neste steg er å utvikle funksjonalitet tilpasset ulikt utstyr og bruk, og da er godt samarbeid med brukere viktig, sier Ole Svendgård i AutoAgri.

Kjøretøyene de jobber med er laget for å erstatte tradisjonelle dieseldrevne traktorer og vil ikke være avhengig av fører. De er også elektrisk og bidrar til å redusere klimautslipp og fjerne støykilder.

Selve georadaren leveres av NIKUs samarbeidspartner Guideline Geo/MALÅ som holder til i Umeå i Nord Sverige.

– Vi har benyttet georadarer fra MALÅ igjennom mange år og er svært glade for at MALÅ følger oss videre også igjennom dette prosjektet. Vi får nå det mest moderne georadarsystemet. Dette har blant annet større tetthet mellom signalene og dermed høyere oppløsning. Det blir utrolig spennende å se hvor gode resultater vi kan oppnå med dette utstyret, sier Erich Nau som er NIKUs prosjektleder for utviklingen av det nye systemet.

Snart ser du denne på norske jorderNIKU og AutoAgri tester den nye selvgående georadaren denne høsten, og forventer å ha den klar til bruk i 2023.
ProsjektlederNIKUs Erich Nau jobber med å utvikle det nye georadarsystemet.

Klar til bruk i 2023

I løpet av høsten og vinteren 2022 jobber NIKU og AutoAgri med å tilpasse kjøretøyet og georadaren, og utvikle metodikk og programvare slik at det hele vil bli godt egnet for arkeologisk geofysikk.

– Målet er at allerede i løpet av feltsesongen 2023 vil det helt nyutviklede systemet komme i drift, forteller Knut Paasche.

Han tror at dette ikke minst blir nyttig i forbindelse med store infrastrukturprosjekter som veg- og jernbane.

– Vi hare tror på bedre bedre faglige resultater, men også innsparinger i forbindelse med større effektivitet i felt.

For AutoAgri ser de også overføringsverdi til andre prosjekter og kundegrupper.

– Samarbeid med utviklingsorienterte pilotkunder som NIKU er svært verdifullt for å utvikle funksjonalitet til spesialisert bruk, og vi ser fram til videre samarbeid med NIKU, avslutter Ole Svendgård.

Kontakt

Knut Paasche, NIKU.

995 11 510/knut.paasche@niku.no

 

Ole Svendgård, Autoagri

913 83 159ole@autoagri.no