Båt fra vikingtiden funnet med georadar På Øyesletta i Kvinesdal har NIKU funnet en båt på 8-9 meter fra vikingtiden, samt en rekke gravhauger. Båten ses markert i midten. Foto/illustrasjon: Jani Causevic, NIKU

Båtgrav fra vikingtid oppdaget med georadar på Øyesletta i Kvinesdal

Ved bruk av georadar har NIKUs arkeologer funnet en båtgrav fra vikingtiden på Øyesletta i Kvinesdal. Undersøkelsene har blitt gjort som en del av forarbeidet til Nye Veiers bygging av ny E39, og er en del av forskningsprosjektet "Arkeologi på nye veier".

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Tekst: Line Murphy, Nye Veier/Jorid Martinsen, NIKU

I prosjektet Arkeologi på nye veier har NIKU på vegne av Nye Veier og Riksantikvaren testet ut hvordan man kan gjøre inngrepsfrie arkeologiske undersøkelser med georadar i forbindelse med store infrastrukturprosjekt.

Som en del av dette har NIKU kjørt georadar på Øyesletta i Kvinesdal. Resultatet er over all forventning.

På sletta som man fra før av vet har vært en av Sørlandets største gravfelt, har georadarundersøkelsene ført til funnet av en båtgrav fra vikingtiden, samt flere gravhauger.

Øyebåten utsnitt
Båt på inntil 8-9 meterBåten ser ut til å være en seksæring på inntil 8-9 meter med gravkammer. Illustrasjon: Jani Causevic, NIKU

Forskningsprosjekt har ført til funnet

Jani Causevic, arkeolog hos NIKU, kjørte georadaren og var som oppdaget båtgraven i georadardataene.

– Dette er utrolig spennende. Både å finne et slikt funn, men også å se hvordan bruken av georadar gir oss muligheten til å utforske og dokumentere kulturhistorien gjennom nye og spennende metoder.

Det dreier seg om en seksæring på inntil 8-9 meter lengde, en båt som har rommet én eller flere avdøde. Båten ser ut til å ha vært skåret ned i bakken, før det er bygd opp en gravhaug over den. Hvor mye som er bevart av båt og gravgods, vet vi foreløpig ikke.

Prosjektleder Manuel Gabler har forsket på metodeutvikling innen georadarundersøkelser, og er veldig fornøyd med at dette prosjektet gir resultater.

– Vi har mange års erfaring med storskala arkeologisk geofysikk i forskjellige landsdeler i Norge, men i Agder er det faktisk første gangen at vi systematisk bruker metoden i forbindelse med «Arkeologi på nye veier» prosjektet.

– Derfor syns jeg det er kjempegøy å ikke bare teste og demonstrere hvordan metoden kan brukes praktisk i registreringsprosessen, men også bidra med et så spennende funn, legger han til

Øyebåten med dybdeskive. Modell Jani Causevic
Båtgrav og flere gravhaugerPå Øyesletta har georadarundersøkelsene ikke kun avdekt en båtgrav, men også en rekke gravhauger. Foto/modell: Jani Causevic, NIKU
Jani Causevic 2021. Foto Sara Langvik Berge.
Oppdaget båtgravenArkeolog Jani Causevic gjorde georadarundsøkelsene og datatolkningene som førte til båtfunnet. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU

Sørlandets største kjente gravfelt fra jernalder og vikingtid

Frem til for 150 år siden lå det største gravfeltet i Kvinesdal, og et av de største på Sørlandet, på Øyesletta, på gårdene Øye og Slimestad. Gravhaugene på Øyesletta ble gradvis desimert som følge av at nye maskiner og driftsmåter ble innført i jordbruket. I dag er det ikke én eneste gravhaug tilbake.

Gravhaugene lå langs den daværende hovedveien over Øyesletta, over en strekning på flere hundre meter. Hvor mange hauger som egentlig fantes her, vet ingen. Arkeologene rakk bare så vidt å dokumentere de sørgelige restene av gravfeltet før det forsvant helt.

Ut fra de bevarte funnene vet vi at gravfeltet på Øyesletta var i bruk i perioden for mellom 1500 og 2000 år siden. Funnene viser at de gravlagte tilhørte samfunnets øvre sjikt.

 

Arkeologer Agder fylkeskommune og NIKU
Samarbeid på tvers av flere fagmijøArkeologi på nye veier er et samarbeid mellom blant annet NIKU, Nye Veier, Kulturhistorisk museum og Agder fylkeskommune. På bildet ses arkeologene fra NIKU og Agder fylkeskommune som jobber på prosjektet.

Første båtgrav i Kvinesdal

Båtgravene representerer en spesiell gravskikk som fantes i yngre jernalder – vikingtid i mange kystbygder, både i og utenfor Norges grenser. Dette er første gang en båtgrav er funnet i Kvinesdal. Ellers på Sørlandet er det særlig på Spangereid at båtgraver er kjent.

De fleste båtgraver inneholder båter som er mindre enn den nyoppdagede på Øyesletta.

Båter blir alltid funnet i et lite mindretall av gravfeltene i et gitt område. De har vært benyttet av en mindre del av befolkningen. Noen av de rikest utstyrte vikingtidsgravene fra Sørlandet er båtgraver.

– Det er et fantastisk resultat av våre kollegaer fra NIKU at de også har funnet flere omliggende gravhauger, det kan gjøre det mulig å forstå lokaliteten bedre, sier Claes Uhner, prosjektleder fra Kulturhistorisk museum, UiO.

Nils Ole Sundet, prosjektleder fra Agder Fylkeskommune er glad for at undersøkelsene gir mer kunnskap.

– At prosjektet har klart å frembringe kunnskap som vi trodde var tapt er veldig spennende. Dette gjør at vi kan forstå og formidle bedre fortellinger om samfunnslivet på og bruken av Øyesletta i jernalder.

 

Pressekontakt Nye Veier: Frans Arne Stylegar, arkeolog 908 19 657

Pressekontakt NIKU: Manuel Gabler, prosjektleder, 922 07 146