Jani Causevic

  • Arkeolog —
  • Rådgiver

Telefonnummer: 472 64 025

E-post: jani.causevic@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Jani Causevic er arkeolog og jobber som feltleder I på Follobaneprosjektet.

Han har mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo. Han skrev om jernvinna i Oppland, hvor han undersøkte lokale variasjoner innenfor en jernvinne tradisjon.

Causevic har erfaring fra arkeologiske utgravningsprosjekter ved Kulturhistorisk Museum, Nordland og Telemark fylke, fra ulike utgravinger i England og fra tidligere NIKU-prosjekter tilknyttet Follobanen i Oslo.

Faglig spenner erfaringene fra steinalderprosjekter til bosetningsspor fra jernalder og vikingtid, og urban middelalderarkeologi.

Utvalgte prosjekter