Siste nytt

Værkrigen

Værkrigen på Svalbard var en kamp om informasjon av stor betydning for Europa. Restene er i ferd med å forsvinne – til tross for vernestatus.

Nord-Aurdal 2015

1 069 SEFRAK-bygninger og 3 listeførte kirker ble kontrollregistrert i Nord-Aurdal kommune i 2015, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».