Verdiskaping på Røros

Hvordan beregne effektene av verdiskaping på Røros?

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Prosjektet hadde som mål å analysere økonomiske effektene i form av økonomisk verdiskaping og sysselsetting i lokalsamfunnet på Røros som kan tilskrives kulturminneverdiene i kommunen.

Videre belyste prosjektet konflikten mellom ønsket om å bevare kulturminnene og ønsket om å stimulere næringsutvikling og verdiskaping i lokalsamfunnet, samt hvordan alternative måter å forvalte kulturminnene på kan påvirke mulighetene for verdiskaping.

Prosjektet ble utført i samarbeid med Econ Analyse As og var finansiert av Norges forskningsråd.

Les mer om prosjektet

Guttormsen, T. and K. Fageraas 2011 The social production of ‘attractive authenticity’ at the World Heritage Site of Røros, Norway. International Journal of Heritage Studies  17(5): 442-