Unik utgravning ved Bispeborgen og Oslos hovedgate i middelalderen

Den 22. mars starter arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) opp en av de største arkeologiske utgravningene som har vært gjennomført i Oslo. De forventer store funn og overraskelser.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Dette er den siste store fasen med arkeologiske utgravninger tilknyttet Follobaneprosjektet i Oslo. Det vil bli ett år med utgravninger i en svært spennende del av middelalderbyen, like vest for bispeborgen.

– Vi regner med å avdekke flere faser av Bispeallmenningen, altså gata som gikk fra Oslo torg og bispeborgen i øst til Bispebrygga i vest. Dette var middelalderens Karl Johans gate, sier arkeolog Egil Lindhart Bauer i NIKU, som er prosjektleder.

– Vi forventer også flere faser med bebyggelse langsmed Bispesallmenningen – ikke minst i form av massive steinbygninger og steinkjellere. Noen av disse kan ha vært lagerrom, hvor det har vært oppbevart mat og drikke, fortsetter Bauer

Ringmur,  kamphandlinger og Svartedauden

Utgravningsområdet omfatter noen av landets viktigste og mest innholdsrike arkeologiske lokaliteter og kan potensielt fortelle mye om både middelalderbyen Oslo og Norges middelalderkultur generelt.

Det er gravd lite i området tidligere, men en undersøkelse i 1954 viste at det er store mengder konstruksjoner og kulturlag i området under dagens gate. Blant de viktigste funnene er det som antas å være deler av Bispeborgens ringmur og bygninger tilknyttet dette anlegget.

– Kanskje vil det også la seg påvise spor av viktige milepæler i byens historie, som kamphandlinger ved bispeborgen og ikke minst Svartedauden på midten av 1300-tallet, sier Bauer

Den nye Follobanen Oslo – Ski skal skjære seg gjennom middelalderbyen Oslo, og NIKUs arkeologer er godt i gang med undersøkelser i traséen for den brede betongkulverten.

  • Dette er er den største arkeologiske undersøkelsen i middelalderbyen Oslo siden 1980-tallet.
  • De arkeologiske undersøkelsene foregår over flere faser i perioden 2015-2018.
UtgravningsområdeneHer er de tre feltene som det skal graves på merket med rødt

Vil endre bildet av middelalderen i Oslo
Utgravningene vil utgjøre en viktig brikke i puslespillet middelalderbyen Oslo. Det er ikke ofte det graves så stort så sentralt.

– Follobaneprosjektet omfatter de største arkeologiske utgravningene i middelalderbyen på over 100 år. Vi vet mye om middelalderens Oslo, men for hver utgravning vi gjennomfører må bildet vi har av middelalderbyen justeres, sier Bauer.

Prosjektet planlegger å ta i bruk nye former for formidling, blant annet små videosnutter og 3D-modeller – både om funnene som gjøres, men også om arkeologisk metode.

– Vi har lyst å gjøre osloborgere mer nysgjerrig på byen sin. Hvordan kan vi bruke vår nye kunnskap om middelalderbyen for å utvikle det fremtidige Oslo til et godt sted for alle?, sier Bauer

NIKUs arkeologer starter arbeidet den 22. mars og skal grave i 50 uker. Publikum kan følge arbeidet gjennom nettside, blogg og i sosiale medier med hashtaggen #bispeborgen

__________________________________________________________________
Pressekontakt
Thomas Wrigglesworth, Kommunikasjonsrådgiver NIKU – tlf: 958 778 82 og tw@niku.no