Mer arkeologi i Trondheim

Da arkeologer høsten 2016 fant det som trolig er restene av Klemenskirken til Olav den hellige, var sensasjonen et faktum. Funnet ble gjort i Søndre gate i Trondheim sentrum, og i februar i år startet de arkeologiske undersøkelsene opp igjen.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Denne nyhetssaken er fra 2017, og det har blitt gjort nye analyser av materialet i etterkant. Les rapporten her.

Arkeologene undersøker nå et større område enn tidligere. Selv om de begynner å få god oversikt over området, vil utgravingen garantert by på noen overraskelser i tiden som kommer.

Arkeologene er særlig spent på om de finner resten kirkekoret til Klemenskirken i et nytt område mot øst.

Laserskanning og 3D-dokumentasjon

Under Klemenskirken ligger enda eldre arkeologisk materiale, såkalte kulturlag, som også skal undersøkes videre. Kirkeruinen skal dermed demonteres, slik at arkeologene kan undersøke kulturlagene under. Derfor blir kirkeruinen laser- og fotoskannet.

Dette er en avansert digital dokumentasjonsmetode som brukes for å sikre at den kommende gjenoppbyggingen av ruinen blir nøyaktig. Skanningen gir også muligheter for 3D-modeller og andre virtuelle opplevelser, for eksempel i utstillingssammenheng.

Mystisk sandlag og levninger fra vikingtid

Under ruinen etter Klemenskirken ligger restene av en enda eldre bygning med store jordgravde stolper. Disse skal undersøkes videre. Det samme gjelder et mystisk, og tykt, sandlag under kirken. Sandlaget vil snart bli analysert av geologer fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Arkeologene har en hypotese om at sandlaget kan være resultat av en naturskapt hendelse, og ikke menneskeskapt.

Skjult under sandlaget ligger metertykke rester av arkeologisk materiale datert til vikingtid – før Olav den hellige. Disse kulturlagene skal arkeologene snart undersøke. Muligens vil kunnskapen herfra føre til at Trondheim historie må skrives om.

Ferdig til sommeren

Utgravingen vil pågå helt til sommeren og gjennomføres av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). De arkeologiske undersøkelsene vil koste drøyt 21 millioner kroner og er finansiert av Riksantikvaren.

 

LaserskanningHele feltet laserskannes slik at man kan rekonstruere kirkeruinen som demonteres i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene.
Mystisk sandlagFelt med sand markert med rødt. Under sanden venter trolig nye oppdagelser.