Laserskanning med NIKU

Satellitt og laser avdekker kulturminner

Bilder fra satellitter og laserskanning gjør at arkeologene kan finne kulturminner uten å grave i jorden. Det gir nye muligheter når det skal bygges vei eller jernbane.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

NIKU har en egen digital arkeologiavdeling.  Her jobber vi med med videreutvikling og forskning på nyere metodikk innen arkeologien og kulturminner generelt.

Viktige metoder er satellittopptak, fly- og bakkebasert laserskanning, luftfotografering og geofysiske undersøkelsesmetoder.

GeoradarMaskinen sender et radiosignal ned i bakken, som så reflekteres ulikt ut i fra hva signalet støter på. En PC tegner så ut såkalte anomalier (det som skiller seg ut som noe spesielt), som i neste omgang tolkes videre av arkeologene. (Foto: Geert Verhoeven/LBI ArcPro)

NIKU er deltager i Ludwig BoltzmannInstitute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology, et internasjonalt forskningsinstitutt under Ludwig Boltzmann Gesellschaft (www.lbg.ac.at), og ble opprettet i 2010.

Instituttet gjennomfører sin forskningsaktivitet i sammen med flere internasjonale partnerorganisasjoner. Sammen har de som målsetting å skape et nettverk av arkeologiske forskere som støtter et tverrvitenskapelig forskningsprogram for utvikling av storskala, effektivt, ikke destruktive teknologier for oppdagelse, dokumentasjon, visualisering av kulturminner og tolkning av vår europeiske arkeologiske kulturarv.

Geofysikk Spidar GPR fra Sensors & Software på Kaupang i Vestfold. LG/NIKU 2010.

De ledende partnerne, som er del av instituttet med hovedsete i Wien er:

  • Archaeological Contract Service of the Swedish Central Heritage Board (UV)
  • The Roman-Germanic Central Museum in Mainz – Germany (RGZM)
  • The Vienna University of Technology (TU Vienna) with the Institute for Computer Graphics and
  • Algorithms and the Institute for Photogrammetry and Remote Sensing
  • The University of Vienna (Uni Vienna) with the Vienna Institute for Archaeological Science (VIAS) and the Department for Prehistoric and Historical Archaeology (UFG)
  • Vestfold Fylkeskommune (Vfk)
  • The IBM Visual and Spatial Technology Centre (VISTA) at the University of Birmingham,
  • Airborne Technologies (ABT)
  • 7reasons Medien GmbH (7reasons) and the Department of Geophysics at the Central Institute for Meteorology and Geodynamics (ZAMG).