Arkeologi

Stavanger domkirke ovenfra. Foto Kristine Ødeby.

Gravfunn i Stavanger domkirke

De arkeologiske undersøkelsene av Stavanger domkirke har kommet godt i gang. Arkeologene har så langt funnet langt flere graver enn antatt, men også tegn på at mye arkeologisk materiale har blitt fjernet på 1800-tallet.

EAA 2021: Call for papers

Read more about some of the sessions involving researchers from NIKU in this call for papers for the 27th Annual Meeting of
the European Association of Archaeologists named "Widening Horizons" in Kiel, Germany. Deadline : 11. February 2021