Ledig jobb ved arkeologiavdelingen i Oslo Feltarbeidet har oppstart i august/september 2021 og forventes avsluttet mars 2022.

Ledig stilling som arkeolog i Oslo

Arkeologiavdelingen ved NIKUs kontor i Oslo søker feltpersonale til arkeologisk feltarbeid i Middelalderparken, Oslo. Søknadsfrist 18. juli 2021.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter
I forbindelse med en kommende arkeologisk undersøkelser i Middelalderparken, Oslo, skal følgende midlertidige stillinger skal besettes:

 • Feltarkeologer
 • Feltleder
 • Feltleder GIS.

Søkere bør presisere hvilken/hvilke stillinger søknaden gjelder. Søkere bør også gjør rede for eventuell etterarbeidserfaring.

Feltarbeidet har oppstart i august/september 2021 og forventes avsluttet mars 2022. Muligheter for forlengelse i forbindelse med etterarbeid for flere av stillingene.

Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres?

Arkeologisk feltarbeid (overvåkning og utgravning) i Middelalderparken, Oslo. Arbeidet vil til tider innebære tungt fysisk arbeid.

Arkeologisk etterarbeid, herunder rapportskriving, funnarbeid, bildeprosessering mm.

Hvilke kvalifikasjoner og egenskaper søkes?

Alle stillinger:

 • Minimum bachelorgrad i arkeologi
 • Søkere må beherske flytende skriftlig og muntlig norsk
 • Fleksibilitet
 • Løsningsorientert
 • Personlig egnethet
 • Ønskelig med formidlingserfaring

Feltarkeolog:

 • Krav om erfaring fra arkeologisk feltarbeid. Relevant erfaring fra utgravning i middelalderby er spesielt ønskelig.
 • Ønskelig med erfaring med digital innmåling og GIS-databasen Intrasis

Feltleder:

 • Krav om erfaring fra middelalderutgravninger, fortrinnsvis fra Oslo
 • Krav om erfaring med digital innmåling og GIS-databasen Intrasis
 • Ønskelig med tidligere erfaring som feltleder
 • Ønskelig med publisering i fagfellevurdert tidsskrift el.

Feltleder GIS:

 • Krav om erfaring fra middelalderutgravninger, fortrinnsvis fra Oslo
 • Krav om erfaring med digital innmåling og GIS-databasen Intrasis
 • Krav om erfaring med fotogrammetri som dokumentasjonsmetode
 • Ønskelig med tidligere erfaring som feltleder GIS

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Muligheter for faglig fordypning og kompetanseutvikling
 • Hyggelig fag- og arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger (medlemskap SPK)
 • Lønn fastsettes etter stilling, utdanningsnivå og ansiennitet, i henhold til gjeldende avtaler i NIKU.

Stillingsbetegnelsen for de aktuelle stillingene er førstekonsulent/rådgiver, i henhold til NIKUs lønnsplan.

Søknadsfrist 18. juli 2021. Lenke til søknadsskjema finner du her.

Spørsmål?

Kontaktpersoner:

Søknadsfrist 18. juli 2021. Lenke til søknadsskjema finner du her.