Arkeologi

Ekskursjoner

Etter hovedprogrammet på det 11. nordiske stratigrafimøtet legger NIKU opp til noen ekskursjoner for de som har tid og lyst

Mer arkeologi i Trondheim

Da arkeologer høsten 2016 fant det som trolig er restene av Klemenskirken til Olav den hellige, var sensasjonen et faktum. Funnet ble gjort i Søndre gate i Trondheim sentrum, og i februar i år startet de arkeologiske undersøkelsene opp igjen.