Pavens segl funnet i Bispegata

Arkeologer fra NIKU har nettopp gjort et unikt funn av et pavelig blysegl, en såkalt bulle, ved utgravningen i Bispegata for Follobanen i Oslo. På onsdag kom byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen på befaring.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter
FinnerenDet var arkeolog Solveig Thorkildsen som fant pavebullen på Follobanetgravningen ved Bispegata.

– Dette er et helt spesielt funn. Blyseglet har hengt på et brev fra paven, og slike funn er nesten ukjent fra norsk middelalder, sier prosjektleder Egil Lindhart Bauer.

Biskopen i Oslo var en maktskikkelse i middelalderen og tidligere utgravninger har avdekket deler av et stort borganlegg. NIKU graver nå ut områder vest for Ladegården, som er bygget oppå deler av den gamle borgen.

– Blyseglet er bare ett eksempel på hvor viktige disse utgravningene er. Vi får stadig ny kunnskap om middelalderbyen Oslo, og kontakten man hadde med resten av Europa, sier Hanna E. Marcussen.

Marcussen var selv med på utgravningene på Sørenga for rundt ti år siden.

– Utgravningene i Gamlebyen er utrolig spennende, fordi det er så store områder og har vært så mye forskjellige aktiviteter her opp gjennom tidene. Her er det lag på lag med kulturhistoriske skatter som jeg tror mange av Oslos befolkning ikke er klar over. Jeg håper funnene som gjøres fremover vil bidra til økt kunnskap om, og stolthet over Oslos historie, sier Marcussen.

Byråd på befaringByråd Hanna E. Marcussen fikk også en omvisning på Follobanefeltet.

Håper å finne hvilken pave som sendte brevet

Nå ser arkeologene fram til å finne ut mer om seglet. Det er blant annet knyttet stor spenning til hvilken pave seglet tilhørte.

– Seglet ble funnet sammenbrettet, men når det åpnes vil pavens navn bli synlig. Neste steg blir da å undersøke om det er bevart brev fra denne paven i Norges middelalderbrevsamling, sier Bauer.

PavesegletProsjektleder Egil Bauer viser frem pabebullen til Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen

Ekstraordinært funn

Arkeologene har til nå i utgravningen avdekket flere murer med massive fundamenter, men også små gjenstander, som pavebullen som ble funnet av arkeolog Solveig Charlotte Thorkildsen.

– Vi er kjent med at det er sendt mange brev fra paven i Roma, men å finne seglet fra et av disse er ekstraordinært. Det er det første funnet i denne utgravningen som knytter oslobiskopens administrasjon direkte til paveorganisasjonen i middelalderen, forklarer Bauer.

Bispeborgen?Arkeologene har avdekket sotore megder steinstrukturer
Tregulv?Arkeologene graver også frem rester av tregulv.

Mulig portåpning

Seglet ble funnet i et område som muligens har vært en port inn til borggården.

– Da vi startet undersøkelsene forventet vi å finne en ganske oversiktlig fortsettelse av bygningene vi kjente til fra tidligere utgravninger. I stedet har vi funnet en mengde ulike murer, bygget på forskjellige tidspunkter, sier Bauer.

For arkeologene er det nå tydelig at det foregikk intense byggearbeider og ombygginger av komplekset utover i middelalderen, noe de ikke visste om på forhånd.

– Å forstå denne kompliserte sekvensen er en av de største utfordringene vi står ovenfor i denne utgravningen, sier Bauer.

– Se bilder av paveseglet på instagram

Se NRK-innslaget fra funnet:

 

Om utgravningen

Follobaneprosjektet omfatter de største arkeologiske utgravningene i Oslo på over hundre år. Utgravningene som akkurat nå pågår under Bispegata avdekker ny kunnskap om viktige deler av middelalderbyen, inkludert biskopens borg. Rundt 30 arkeologer er i sving på utgravningen som skal holde på til våren 2018.

Arkeologene graver på BANE NOR sitt område og er godkjent av Riksantikvaren