Status fra utgravningene av Klemenskirken

En stolpe fra den hittil eldste delen av Klemenskirken har nå blitt datert til rundt år 1009. Arkeologene har også funnet rester av en døpefont i stolpehullene, som kan tyde på at det har vært en enda eldre kirke i nærheten.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Denne nyhetssaken er fra 2017, og det har blitt gjort nye analyser av materialet i etterkant. Les rapporten her.

Pressemelding fra Riksantikvaren

De arkeologiske utgravningene av det som trolig er Klemenskirken i Trondheim pågår for fullt i sommer.

Arkeologene har så langt avdekket fire kirker under hverandre i utgravningsområdet i Søndre gate, der den yngste kirken er kalt kirke 1 og den eldste kirke 4.

Nå har arkeologene gjort flere nye funn, som gir oss mer informasjon om kirkene som en gang lå her.

 

Døpefont? Deler av det som sannsynligvis er en døpefont. Flere deler fantes i andre stolpehull fra kirke 4. Foto: Anna K. Wändahl, NIKU

Stolpe og rester av døpefont

Arkeologene har funnet en svært godt bevart stolpe fra kirke 4, og den er blitt dendrodatert (årringsdatert) til år 1009 + inntil 5 år.

Stolpen er en gjenbrukt svillstokk, det vil si at den har opprinnelig stått i en annen bygning som er eldre enn kirke 4.

En presis datering av kirke 4 er ikke mulig på nåværende tidspunkt, men mye tyder på at den er reist en gang på 1000-tallet.

Arkeologene kan også se at kirke 4 må være bygget ved hjelp av materialer fra en enda tidligere kirke. I alle stolpehullene fantes det steinpakking rundt stolpene.

Noen av disse steinene viser seg å være deler av en stor gjenstand i kleberstein, og arkeologene er ganske sikre på at det opprinnelig har vært en døpefont.

NIKUs arkeologer tolker det som at en knust døpefont må ha tilhørt en eldre kirke, som vi ikke ser spor etter på nåværende tidspunkt.

Da kirke 4 ble oppført på 1000-tallet, så har man altså bevisst inkludert sentrale elementer fra en eldre kirke i den nye kirken. Dette har trolig hatt en rituell betydning.

Stolpe med øksehuggI et av stolpehullene fra kirke 4 fant arkeologene denne godt bevarte stolpen med tydelige øksehugg. Den er dendrodatert (årringdatert) til år 1009 (+ inntil 5 år) og ser ut til å ha blitt gjenbrukt i kirke 4. Foto: Anna K. Wändahl, NIKU
SyllsteinsmurerSyllsteinsmurer og del av alter fra kirke 4. Foto: Anna K. Wändahl, NIKU

Trebygning under kirke 4

Kirke 4 ligger på et ganske tynt jordlag, og under begynner arkeologene nå å få frem rester av enda en trebygning. Foreløpig er det ikke klart om det er et kirkebygg eller ikke.

Om utgravningen

Høsten 2016 fant arkeologer det som trolig var restene av Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim. Den arkeologiske utgravingen startet opp igjen tidligere i år, og det er gjort flere spennende funn.

Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) utfører utgravningen som er finansiert av Riksantikvaren. Funn fra den arkeologiske utgravningen skal presenteres i et besøkssenter i underetasjen på næringsbygget som skal stå på tomten.