To store funn ved Klemenskirken

Helt på slutten av utgravningen ved det som trolig er Klemenskirken i Trondheim har arkeologene gjort to svært interessante funn. Et krusifiks og et uvanlig godt bevart skjelett.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter
Limogeskrusifiks?Dette krusifikset dukket opp helt på tampen av utgravningen i Søndre gate i Trondheim. Foto: Marte Rønning, NTNU

Denne nyhetssaken er fra 2017, og det har blitt gjort nye analyser av materialet i etterkant. Les rapporten her.

Utgravningen ved Klemenskirken går inn i den aller siste fasen, og arkeologene er nå helt i bunnen av de lagene med spor etter mennesker.

Men også i de siste ukene har arkeologene gjort noen store funn. Et krusifiks og et veldig godt bevart skjelett har fått størst oppmerksomhet.

Limogeskrusifiks

Når prosessen med å understøtte eiendommen Søndre gate 9 med en ny grunnmur gikk i gang i august fant Torbjørn fra B.N. Entreprenør en gjenstand av metall.

Etter at konservator Marte Rønning fra NTNU Vitenskapsmuseet renset frem gjenstanden viste det seg at det var en Kristusfigur i kobber.

Figuren har vært festet på et kors og utgjør således en del av et krusifiks.

Materialet, størrelsen og ikke minst utformingen tyder på franske Limoges som opprinnelsessted.

Limoges var fra slutten av 1100-tallet og utover 1200-tallet det ledende europeiske sentrum for emaljert kobber. Produktene finnes over store deler av Europa, også i Norge.

Hør radioopptak fra NRK Norgesglasset.  Mandag 25. september snakket de med med arkeolog Reidar Øiangen, og utgravningsleder Ingeborg Sæhle om avslutningen av utgravningen.

Uvanlig skjelett

Arkeologene fant nylig en velbevart planke i den sørøstre delen av utgravningsområdet. Da de løftet planken viste det seg å være et velbevart og komplett skjelett.

Planken var lokket til en kistekonstruksjon kun bestående av bunn og lokk, en type de kjenner fra andre middelalderkirkegårder.

Ved hælpartiet av det gravlagte individet er det rester av noe som vi tror kan være hud, og i kraniet er muligvis noe av hjernen bevart.

Godt bevartSkjelettfunnet ved Klemenskirken i Trondheim.

Individet er sannsynligvis en mann, men en full osteologisk analyse er ikke foretatt ennå.

Utgravningen ved Klemenskirken avsluttes i midten av oktober.