Sjeldent funn i Trondheim

Arkeologene som jobber på utgravningen av Klemenskirken fant nylig et sjeldent krusifiks fra 1000-tallet.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Denne nyhetssaken er fra 2017, og det har blitt gjort nye analyser av materialet i etterkant. Les rapporten her.

Da NIKUs arkeologer gravde seg ned i kulturlagene under den eldste kirken støtte de på et helt usedvanlig flott funn.

Arkeolog Reidar Øiangen var i ferd med å fjerne et kullholdig lag da han oppdaget en større gjenstand av metall som han umiddelbart kunne se hadde en interessant form.

Gjenstanden viste seg å være et kors med bevart kristusfigur – et sjeldent funn selv for en erfaren arkeolog.

ForsideKrusifikset etter at det er renset av konservator Marte Rønning. (Foto: NTNU Vitenskapsmuseet /Marte Rønning)

Krusifikset er laget av en blyholdig kobberlegering, og måler ca. 7 cm i lengde og 5 cm i bredde på korsarmen.

Kristusfiguren har rette bein og utstrakte armer, markert brystparti og et kort lendeklede. På hans hode ses restene etter en krone.

Over hodet er det rester etter en figur, kanskje en hånd eller en due, men figuren er så dårlig bevart at det ikke er mulig å bestemme.

BaksideBaksiden av krusifikset etter rensing. (Foto: NTNU Vitenskapsmuseet / Marte Rønning)

Kristusfigurens rake kroppsholdning kombinert med en krone på hans hode indikerer en relativt tidlig datering til 1000-tallet.

I toppen av krusifikset ses et feste til oppheng, og korset har sannsynligvis fungert som en type av brystkors – båret av geistlige.

I Norge er det er gjort meget få funn av krusifiks tilsvarende den type vi har funnet på utgravingen, men et liknende krusifiks finnes i Vitenskapsmuseets samlinger registret som løsfunn fra Sørum, Akershus fylke.