Pallen Denne pallen må ha hatt en viktig funksjoni kirken.

Kirken i Søndre gate

NIKUs arkeologer foretok i 2016-2017 arkeologiske undersøkelser i Søndre gate i Trondheim sentrum.

Ved en forundersøkelse høsten 2015 fant man deler av en kirkegård og murverk som ble tolket som fundamentene etter en kirke. Kirken må ha blitt oppført en gang tidlig på 1000-tallet, men både kirken og kirkegården går ut av bruk ca. 1200 da området blir tatt over av vanlig bosetning. Blant gravene fantes det eksempler på gravskikker som man ikke har funnet ved tidligere utgravde middelalderske kirkegårder i Trondheim.

En av teoriene har vært et dette kan være Olav den Helliges Klemenskirke. Restene av en pall, eller mulig høyalter, i kirken ble vurdert som en arkeologisk sensasjon. Kirken har hatt en grunnmur av stein, men selve kirkebygget har vært en trekirke. Utgravningen skulle vært avsluttet i desember 2016, men siden funnene var så oppsiktsvekkende gikk Riksantikvaren inn med flere midler for å utforske mer rundt området og noen spennende resultater fra under kirken.

Det var en stor nasjonal og internasjonal interesse rundt kirkeutgravningen som pågikk frem til midten av juli 2017. Det har nå blitt bygd et besøkssenter rundt kirkeruinene.

Den endelige rapporten kan du lese her.

Kontaktperson: Anna Petersén

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Koteng/ Riksantikvaren

Siste nytt

En unik kirkearkeologisk utgravning

En vandrende kirke, nedgravde offer og avhuggede kattepoter. Det høres kanskje ut som en kriminalroman, men nå er rapporten fra Søndre gate-utgravningen i 2016-2017 i Trondheim klar.

Undersøkelsene har avslørt flere faser av tidlig urban bosetning med husdyrhold og spesialisert metallhåndverk, avløst av fem faser av trekirker med tydelig rituell gjenbruk av bygningsdeler og kirkeinventar, og det som kan være Olav den helliges Klemenskirke.

Klemenskirkens fem faser

Da NIKUs arkeologer i 2016 fant restene etter Olav den helliges Klemenskirke i Trondheim var det en verdensnyhet. Ikke bare fant man kirken, men også bevis på at den hadde blitt bygd opp hele fem ganger, første gang allerede tidlig på 1000-tallet. 21. mai åpner H.K.H. Kronprins Haakon kirken for publikum.

Mer arkeologi i Trondheim

Da arkeologer høsten 2016 fant det som trolig er restene av Klemenskirken til Olav den hellige, var sensasjonen et faktum. Funnet ble gjort i Søndre gate i Trondheim sentrum, og i februar i år startet de arkeologiske undersøkelsene opp igjen.