Klemenskirkens fem faser

Da NIKUs arkeologer i 2016 fant restene etter Olav den helliges Klemenskirke i Trondheim var det en verdensnyhet. Ikke bare fant man kirken, men også bevis på at den hadde blitt bygd opp hele fem ganger, første gang allerede tidlig på 1000-tallet. 21. mai åpner H.K.H. Kronprins Haakon kirken for publikum.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Denne nyhetssaken er fra 2019, og det har blitt gjort nye analyser av materialet i etterkant. Les rapporten her.

Klemenskirken ble oppdaget da man i 2016 skulle bygge et nytt næringsbygg i Søndre gate i Trondheim. I de arkeologiske undersøkelsene fant NIKU ikke bare rester etter Klemenskirken én gang, det dukket opp hele fem versjoner av den. De fem versjonene av kirken ble alle bygget i tre, den første på tidlig 1000-tall, og den siste på 1300-tallet.  Trekirkene ble oppført over hverandre, på brente eller nedrevne rester av den foregående kirken.

Du kan lese mer om de fem ulike kirkene og funnene som ble gjort i utgravningen på NIKUs arkeologiblogg.

Før de arkeologiske undersøkelsene startet visste man at dette hadde vært et sentralt område i middelalderbyen, og arkeologene forventet at de komme til å gjøre funn fra Trondheims tidlige historie. Å finne Klemenskirken var likevel spektakulært. Dette var kirken som de islandske sagaene omtaler som bygget av Olav Haraldsson selv, og stedet hvor han etter sin død ble helgenkåret.

21. mai åpner H.K.H Kronprins Haakon Klemenskirken, og fra 22. juni vil den være åpen for publikum.

NTNU Vitenskapsmuseet har laget en nettside på Historiske Trondheim om Klemenskirken. Den finner du her.

Illustrasjon av Olav den hellige
Klemenskirken skal være der Olav Haraldsson ble til helgenkåret
Den tredje versjonen av Klemenskirken
Den tredje versjonen av Klemenskirken ble bygget i 1220-årene. Denne kirken synes å ha vært en stolpekirke. Alle versjonene av kirken kan ses på NIKUs arkeologiblogg.