Trondheim kan være eldre enn antatt

Arkeologer har funnet spor av laftet bybebyggelse i Trondheim 50 år før Olav Tryggvasson skal ha grunnlagt byen.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Denne nyhetssaken er fra 2018, og det har blitt gjort nye analyser av materialet i etterkant. Les rapporten her.

Bygningene, som er de eldste laftede bygningene funnet i Norge, ble avdekket under Klemenskirken i Trondheim.

– Bygningsrestene tyder på at Trondheim var veletablert som byområde flere tiår før Olav Tryggvasson skal ha grunnlagt byen omkring 997, skriver arkeolog Ingeborg Sæhle i et blogginnlegg.

Eldste urbane laftehus som er funnet i Norge

Mot slutten utgravningen av Klemenskirken ble det tydelig at den eldste kirken var plassert over til sammen fire faser av laftede tømmerbygninger.

– Vi ble alle overrasket da vi forstod at den tidligste fasen kan gå så langt tilbake som til rundt 950, sier prosjektleder for utgravningen Anna Petersén.

Lafteteknikken var ikke ukjent i vikingtiden, men den ser ut til å ha vært brukt utelukkende for mindre typer konstruksjoner, og ikke for bolighus.

Bygningene som lå under Klemenskirken var relativt store og inneholdt flere rom. Arkeologene har ikke sett tilsvarende laftebygninger på den størrelsen fra 900-tallet.

 

HusresterArkeologer har avdekket urban bybebyggelse fra før 997.

Metallhåndverk og produksjon – flerfunksjonell urban aktivitet

I og rundt de tidligste fasene av bebyggelsen har arkeologene funnet spor av finsmiing og metallarbeid. Blant gjenstandene som ble avdekket var smeltedigelfragmenter, verktøy for finsmiing og råmaterialer i messing og kobberlegeringer.

I de to siste fasene av tømmerbygninger ser det ut som om bruken har dreid mer mot en husholdningsfunksjon. Dette gjenspeiles blant annet i funn av garnvekter og vevlodd.

Branner og ombygning

Spor av branner tyder på at de første bygningene på stedet brant ned og ble gjenoppbygget. De siste fasene har derimot ikke spor av brann.

– Det ser ut som om de senere bygningene bevisst ble revet for å bygge kirken, sier Petersén.

Den første kirken ble reist rett over disse bygningene.  Trestolpene fra den første kirken ble felt rundt 1009. Det har igjen bidratt til å plassere bygningssekvensen under kirken til et sted mellom 950 og starten av 1000-tallet.

Urban bosetning i Trondheim før Olav Tryggvasson?

De nye dateringene skaper mange nye spørsmål om maktforholdene i Norge på denne tiden.

– Hvis ikke det var Olav Tryggvasson som var her da den første bybebyggelsen dukket opp, hvem trakk da i trådene? spør Petersén.

Ett av sporene som arkeologene følger går mot en av de mektige ladejarlene. I 950 er det Håkon Sigurdson som er jarl på Lade og etter denne, sønnene Erik og Svein Håkonsson.

Utgravningene ved Klemenskirken i Trondheim har gitt mange nye innblikk i Trondheims historie ved å avdekke denne tidligere ukjente bosetningen.

Men den har også skapt mange nye spørsmål om karakteren, tidslinjen og funksjonen til den tidlige bosetningen og til kirken som blir bygget en gang etter 1009. Dette vil både NIKU og andre forske videre på i tiden fremover.

Pressekontakt: Thomas Wrigglesworth, kommunikasjonsansvarlig, tlf 958 77 882.

Les blogginnlegget til Ingeborg Sæhle her: https://arkeologibloggen.niku.no/the-buildings-beneath-the-st-clemens-church-in-trondheim/