3D-modell av Klemenskirken
3D-modell av Klemenskirken

Den digitale Klemenskirken

NIKU har lansert et digitalt verktøy som skal ta publikum med på Klemenskirkeutgravningen i Trondheim fra 2015-2018.

I nettløsningen kan du se 3D-modeller, rekonstruksjon og du kan «grave» deg ned lag for lag på utgravningsområdet.

Siden er et resultat av nasjonale midler fra Klima- og Miljødepartementet.

Velkommen inn på felt.

Lenke til Klemenskirken

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Klima- og miljødepartementet

Siste nytt

En unik kirkearkeologisk utgravning

En vandrende kirke, nedgravde offer og avhuggede kattepoter. Det høres kanskje ut som en kriminalroman, men nå er rapporten fra Søndre gate-utgravningen i 2016-2017 i Trondheim klar.

Undersøkelsene har avslørt flere faser av tidlig urban bosetning med husdyrhold og spesialisert metallhåndverk, avløst av fem faser av trekirker med tydelig rituell gjenbruk av bygningsdeler og kirkeinventar, og det som kan være Olav den helliges Klemenskirke.

Klemenskirkens fem faser

Da NIKUs arkeologer i 2016 fant restene etter Olav den helliges Klemenskirke i Trondheim var det en verdensnyhet. Ikke bare fant man kirken, men også bevis på at den hadde blitt bygd opp hele fem ganger, første gang allerede tidlig på 1000-tallet. 21. mai åpner H.K.H. Kronprins Haakon kirken for publikum.