3D-modell av Klemenskirken
3D-modell av Klemenskirken

Den digitale Klemenskirken

NIKU har lansert et digitalt verktøy som skal ta publikum med på Klemenskirkeutgravningen i Trondheim fra 2015-2018.

I nettløsningen kan du se 3D-modeller, rekonstruksjon og du kan «grave» deg ned lag for lag på utgravningsområdet.

Siden er et resultat av nasjonale midler fra Klima- og Miljødepartementet.

Velkommen inn på felt.

Lenke til Klemenskirken

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Klima- og miljødepartementet

Siste nytt

Klemenskirkens fem faser

Da NIKUs arkeologer i 2016 fant restene etter Olav den helliges Klemenskirke i Trondheim var det en verdensnyhet. Ikke bare fant man kirken, men også bevis på at den hadde blitt bygd opp hele fem ganger, første gang allerede tidlig på 1000-tallet. 21. mai åpner H.K.H. Kronprins Haakon kirken for publikum.

Mer arkeologi i Trondheim

Da arkeologer høsten 2016 fant det som trolig er restene av Klemenskirken til Olav den hellige, var sensasjonen et faktum. Funnet ble gjort i Søndre gate i Trondheim sentrum, og i februar i år startet de arkeologiske undersøkelsene opp igjen.