Bildebasert modellering

NIKU tar på seg de fleste typer formidlings- og dokumentasjonsprosjekter. I vårt arbeid kombinerer vi det beste fra fotogrammetri, laserskanning og tradisjonell dokumentasjon av kulturminner.

Bildebasert modellering er stadig vanligere innen dokumentasjon av kulturminner. Selv om vi har lært oss å mestre både laserskannere, avansert fotografering, fotogrammetri, droneopptak osv., så er det kulturminnekunnskapen som gjør at vi kan levere kvalitet.

Vi har erfaring med å dokumenteres gjenstander, arkeologi i felt, ruiner, bygninger eller hele kulturlandskap. Hvert prosjekt er unikt, og en metode alene kan ikke alltid gi alle svarene.

Derfor kombinerer vi det beste av ulike dokumentasjonsteknikker, alt fra tommestokk til laser, drone og satellittopptak.

Avansert dokumentasjon er ikke bare effektivt og kostandbesparende, det gir også mange muligheter. Her er noen:

  • Sikkerhetskopi i form av digitale filer som er grunnlag for å gjenoppbygge tapte kulturminner
  • Studier av endring over tid ved å gjennomføre dokumentasjonen ved jevne mellomrom
  • Visualisering og formidling av kulturminner
  • Detaljkartlegging av skader
  • Sammenligning av kulturminner før og etter restaurering/konservering

Bildebasert modellering kan gjøres i kombinasjon med annen dokumentasjon av bygninger og anlegg.

Knut Paasche

Kontakt oss

Knut er avdelingsleder for digital arkeologi, og kan svare på det du lurer på om bildebasert modellering.

Kontakt

Prosjekter

Nyhetsartikler