Fra Østmarka i Trondheim

Forvaltning av kulturarven

NIKU utarbeider forvaltningsplaner som letter vedlikeholdsprosesser. Vi utfører også analyser som viser konsekvenser av ulike typer planlagte endringer samt mulighetsstudier.

Fredede og verneverdige bygninger og bygningsmiljøer er i kontinuerlig forandring.

Nye bruksformål, krav til fysisk arbeidsmiljø eller etterslep av vedlikehold gir behov for forutsigbare planer.

Å forstå bygninger og omgivelser gir grunnlag for god og effektiv forvaltning.

NIKU utarbeider forvaltningsplaner som kan lette vedlikeholdsprosesser. Vi anbefaler tiltak og setter opp forvaltnings- og vedlikeholdsplaner.

NIKU utfører også analyser som viser konsekvenser av ulike typer planlagte endringer samt mulighetsstudier.

Annika Haugen

Kontakt oss

Annika kan svare på dine spørsmål om forvaltning av kulturarv.

Kontakt

Prosjekter