Klima og kulturminner

Klimaendringene innebærer både langsomme og brå endringer for kulturarven. Her har vi samlet NIKUs nyhetssaker relatert til klima og kulturminner.

Se også NIKUs prosjekter knyttet til klima og kulturminner