Christine Løvdal

Telefonnummer: 41212489

E-post: christine.lovdal@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Christine Løvdal er malerikonservator i NIKU. Hennes hovedarbeidsområder er undersøkelser, tilstandsvurdering og konservering av bemalte overflater på lerret og tre.

Hun har vært ansatt ved Skagens Kunstmuseer, Henie Onstad Kunstsenter, Nasjonalmuseet og Universitetet i Oslo. Ved sistnevnte arbeidet hun som teamleder for tilstandsvurderingsprosjekt for Edvard Munchs Aulamalerier.

Løvdal er utdannet malerikonservator med mastergrad fra Universitetet i Oslo.

Utvalgte prosjekter